Giriş Yap

MENÜ

Blog

26

2019
ALARA - Radyasyona Maruz Kalmayı Minimumda Tutma

İyonlaştırıcı radyasyon veya radyoaktif malzemelerle çalışırken, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmanın uygulanabilir olduğu kadar doz sınırlarının altında tutulması için tüm makul çabaların gösterilmesi federal bir düzenleme şartıdır. ALARA, " Makul derecede ulaşılabilir " olarak tercüme edilir ve sadece radyasyon veya radyoaktif maddelerin kullanılmasını içeren tüm görevlerin ayrılmaz bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda etkinliğin gerçekleştirildiği amaç ile tutarlı kalmak için yol gösterici ilke olarak kullanılır.

ALARA'nın korunmasına yardımcı olan ve gereksiz ve aşırı maruz kalmanın önlenmesine yardımcı olabilecek üç ana prensip vardır: zaman, mesafe ve koruma.

-Zaman: Bir radyasyon kaynağının yakınında harcanan zamanı yalnızca işin yapılması için gerekenlere indirgeyin.
-Mesafe: Bir radyasyon kaynağından mesafenizi olabildiğince maksimuma çıkarın. Uzaklık arttıkça doz düşmektedir.
-Koruma: Radyasyon kaynağı ile aranıza bir bariyer koyun.

Bu üç ilkenin birlikte nasıl yürüdüğünün yaygın bir örneği, doktor ofisinde bir röntgen çekimidir. Radyasyon teknisyeni, tekrarlanan günlük radyasyona maruz kalmaktan korumak için röntgen görüntüsünü alırken bir bariyerin arkasına gider.

“İyonlaştırıcı radyasyonun keşfinden kısa bir süre sonra, bu tür radyasyonun yüksek dozlarına maruz kalmanın insan sağlığına zarar verdiği ortaya çıktı. II. Dünya Savaşı’nda sona eren bombalamaların ardından ABD, siviller için hem nükleer silahlara hem de nükleer enerjiye yatırım yapmaya yöneldi. Nükleer Düzenleme Komisyonu, hem sivilleri hem de nükleer işçileri korumak için giderek daha sıkı güvenlik önlemleri ortaya koydu. Bu çaba, sonunda nükleer güvenliğin altın standardı olarak kabul edilen ALARA (Oldukça Elde Edilebildiği Kadar Düşük) protokolüyle sonuçlandı.”

ALARA, iyonlaştırıcı radyasyon veya radyoaktif malzemelerle yapılan herhangi bir çalışmanın, lisanslı faaliyetlerin gerçekleştirilme amacı ile tutarlı olduğunu ve işçileri korumak için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını garanti eder.

İnsanların radyasyona maruz kalmayı azaltmak için davranışlarını izlemelerine ve değiştirmelerine yardımcı olan RaySafe i3 Gerçek Zamanlı Dozimetreyi de incelemelisiniz.