Giriş Yap

MENÜ

Blog

EYL

27

2018
Bir Elektrik Sistemindeki En Yaygın Kayıplar

Elektrik sisteminizi haritalamak tam olarak ne kadar enerji kullanıldığını ve en çok enerji tüketen sistemlerin neler olduğunu görmenize imkan sağlar. Elektrik sisteminin aşırı ısındığı her an enerji kaybedilir.

En çok karşılaşılan enerji kaybı durumları şu geniş kapsamlı kategorilerde sınıflandırılır:

1. Verimsiz çalışma: Yüksek hacimlerde çalışma ya da gereğinden daha çok çalışma veya şebeke hızı programında günün aşırı maliyetli zamanlarında çalışma.

2. Güç kaynağının kullanılmasını engelleyen ancak yine de maliyeti karşılanması gereken güç kalitesi sorunları.

3. Aşırı ısınma. Elektrikli bileşenler doğru şekilde çalışmadığında genellikle aşırı ısınır, bu enerji kaybı anlamına gelmektedir:  Verimsizlik nedeniyle işi yapmak daha fazla enerji gerektirir ve aşırı enerji ısınmayı artırır.

Elektrikli sistemlerde enerji kaybı tespiti ve ölçümlendirme adımları:

Adım 1: Güç kaydı ve güç kalitesi kontrolü

Adım 2: Elektrik panellerinin ve bileşenlerinin termal incelemesi

Kaybı tespit etmek için ölçüm noktaları

Farklı enerji kaybı türlerini değerlendirmek için üç farklı yaklaşım

1. Nerede, ne kadar enerji kullanıldığı ile ilgili olarak çalışma verimliliğini ölçmek için zaman içindeki güç tüketimini kaydedin.
2. Güç kalitesi sonucu ortaya çıkan kaybı tanımlamak ve ölçümlendirmek için harmonik, dengesizlik ve güç faktörü kontrolleri uygulayın ve güç kalitesi analiz cihazı ile parasal değerini ölçün.
3. Elektrikli bileşen arızalarından kaynaklanan kaybı tespit etmek için termal görüntüleyici kullanarak aşırı ısınmayı saptayın.

Adım 1: Güç kaydı ve kalite kontrolleri için üç yer

                                   


1. Ana şalter: Hız programı için elektrik faturasıyla karşılaştırarak genel verimliliği ve operasyon değişikliği ile aşağı akış sorunları tespitini kaydedin. Zaman içinde kaydedin: kW, maksimum
2. İkincil elektrik panelleri: Şunları zaman içinde kaydedin: Harmonik, dengesizlik, kW, PF. Dengesizlik/ harmonik kaybını ölçümlendirin ve ROI'yı değerlendirin. Maksimum talepteki değişiklikleri saptayın. PF kaynaklarını tanımlayın.
3. Bağımsız büyük yükler: Şunları zaman içinde kaydedin: Harmonik, dengesizlik, kW, PF.

Adım 2: Elektrik panellerini ve bileşenlerini termal olarak kontrol edin.

Elektrikli nesneler yan ürün olarak ısı yayar, bu nedenle yüksek sıcaklık değerleri normal çalışmanın bir parçası olarak değerlendirilir. Bunun yerine sıcaklık anormalliklerine bakın.

1. En fazla ve en kritik enerji tüketimine neden olan sistemleri tarayın.
2. Şunları arayın:
 • Yüksek dirençli bağlantıyı, harmoniği, aşırı yüklemeyi ya da eksik belirtilmiş bileşenleri gösteren karşılaştırmalı sıcak noktalar (bir bileşen benzer bir ünitedeki aynı bileşenden daha sıcaktır).
 • Olası faz dengesizliklerini ya da faz soğuksa tek fazlamayı gösteren fazlar arasındaki farklılıklar
3. Anormalliklerin saptandığı yerde takibi sağlamak ve herhangi bir aşırı ısınmanın ana nedenini saptamak için başka araçlar kullanın.