Giriş Yap

MENÜ

Blog

MAR

20

2019
Elektriksel Güvenlik: Neden Önemli?

Andrew Clay, Product Marketing Manager, Fluke Biomedical

Elektro-Tıbbi Cihazlar ana şebekeden veya dahili bir güç kaynağından (piller) beslenir ve hastaya genellikle kablolarla bağlanır. Bu cihazlardan bazıları, hasta gövdesine yerleştirilmiş aktif parçalara sahiptir ve kalp ile doğrudan temas edebilir. Cihazdan akım kaçağı durumunda hasta için risk vardır. Akım ayrıca hastanın yakınındaki elektronik bir cihaza temas eden hemşire veya bakıcı vasıtasıyla da iletilebilir. Elektrik çarpması sağlık prosedürleri aşamasında bozulmalara neden olabilir ve yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Bu, elektrik güvenliğini tıbbi cihaz kalite güvencesinde çok önemli bir konu haline getirmektedir.

Elektrik çarpmasının fizyolojik etkileri, karıncalanma hissinden ciddi yanıklara ve elektrik çarpmasına kadar değişmektedir. Heyecan verici insan dokusu, dünyadaki elektrik güç sistemlerinin frekans aralığındaki akıma karşı çok duyarlıdır (50 Hz - 60 Hz). Şekil 1, bir cilt temas noktasından diğerine akan akımın etkilerini göstermektedir.

Elektriksel güvenlik elektrik hassasiyeti olan hastalarda daha fazla önem kazanır. Kardiyak işlemler için, hasta tıbbi ekipmana bağlıyken, elektriksel olarak iletken kateterler kalbe yerleştirilebilir. Bu prosedür hastaları ventriküler fibrilasyon için risk altına sokar. Cilt yüksek elektrik direnci gösterir, ancak kan ve kas gibi iç vücut bileşenleri düşük elektrik direncine sahiptir. Aslında, 20 mikroampere kadar olan akımlar, bir iletken kalbe doğrudan temas ettiğinde köpeklerle yapılan deneylerde ventriküler fibrilasyona neden olmuştur. Diğer yandan, mikro şok terimi, kalp kası için doğrudan şokları tanımlamak için kullanılır. Makro şok ve mikro şok ile ilgili toplanan veriler sonucunda, kaçak akımı sınırlamak için dünya çapında standartlar belirlenmiştir.

Kalıcı kateterler gibi hastalarla doğrudan temas için tasarlanan cihazda, hastaya akan akımı minimum seviyelere düşürmek için elektriksel izolasyon teknikleri kullanılır. Bir cihaz arızası veya kısa devre durumunda, hasta mikro şoktan korunur. Bu teknikler izolasyon transformatörlerini ve optik devreleri kullanabilir. Bu nedenle, elektrik güvenliği standartları doğrudan hasta temas ekipmanı için düşük mikroamper limitlerini belirtir. Kaçak akımı ihmal edilebilir seviyelere düşürmek için, şasi topraklaması, hasta veya personel yerine zemindeki herhangi bir kaçak veya arıza akımını kesmek için kullanılır. Şekil 2, elektrik arızası nedeniyle ortaya çıkan tehlike akımını, bu alternatif yoldan toprağa bağlanan emniyet göstermektedir. Etkili topraklama ancak, bir ohm'un onuncu sırasına göre toprağa çok düşük dirençli yollarla sağlanabilir. Topraklama, tıbbi cihazlar için elektriksel güvenlik standartlarında belirtilen başka bir ölçümdür.

Temel elektriksel güvenlik testleri şunları içerir:

  • Kabloların, fişlerin ve konnektörlerin görsel muayenesi
  • Topraklama kablosu direncinin ölçülmesi
  • Şasi ve hasta lead / kontak yalıtımı ölçümü