Giriş Yap

MENÜ

Blog

MAR

13

2019
Elektro Cerrahi Ünite Testi: 10 En İyi Uygulama

1. Daima üreticinin servis kılavuzuna bakın. Üreticinin önerdiği test prosedürleri daima takip edilmelidir.

Cihaza özgü performans inceleme görevleri için servis kılavuzuna bakın. Servis kılavuzları genel olarak bir inceleme periyodu önerir. Üreticinin prosedürüne göre performans incelemesini tamamlayın.

2. Tutarlı bir denetim periyodu benimseyin. Servis kılavuzu ve üreticiden kontrol prosedürü mevcut değilse, kontrol periyod yine de belirlenmelidir. Bir tıbbi cihazın ne sıklıkta test edilmesi gerektiğini belirlemek için VT Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından kullanılan risk bazlı bir yöntemdir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, bu yöntem; Tıbbi Ekipman Kalite Güvencesi: Teftiş Programının Geliştirilmesi ve Prosedürlerinde J. Tobey Clark tarafından açıklanmaktadır. Bu yöntem elektrocerrahi cihazlar için yılda 2 kez (altı ayda bir) test periyodu önerir. Ek olarak, çoğu büyük elektro cerrahi cihazı üreticisi, ünitenin performansını sağlamak için yarı yıllık önleyici bakım testleri önermektedir.

3. Resmi bir standart test prosedürü kabul etmek. Üreticiden servis kılavuzu ve inceleme prosedürü mevcut değilse, bir test prosedürünü seçmek ve standart hale getirmek tıbbi tesisin sorumluluğundadır. Elektrocerrahi jeneratörünün işlevselliğinin, üreticinin spesifikasyonları veya uygulanabilir tıbbi cihaz standardındaki gereklilikler ile karşılaştırılarak niceliksel olarak değerlendirilmesi önemlidir. Tıbbi cihaz üreticisinin spesifikasyonları bilinmediğinde, IEC standart gereklilikleri uygun bir ikamedir. Denetim kriterleri kararlaştırıldıktan sonra, bir değişikliğin neden gerekli olduğunu, değişikliğin ne olduğunu ve bu değişikliğin nasıl onaylandığını açıklayan bir gerekçe olmadan hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

4. Kapsamlı testler için ek test ekipmanını elektrocerrahi analiz cihazınızla eşleştirin. Çoğu üretici performans denetim prosedürü, topraklama kablosu direnci ve şasi sızıntısı dahil olmak üzere elektriksel güvenlik testleri gerektirir. Performans incelemesinin elektriksel güvenlik bölümünü kolayca tamamlamak için elektriksel güvenlik analizörünü yakın tutun. Ek olarak, teste tabi tutulan cihazın (DUT) gerçek dalga şeklini göstermek için tıbbi bir osiloskop kullanılabilir. Bu dalga biçimi çıkışı, DUT’un servis kılavuzuyla karşılaştırılabilir.

 

5. Test sırasında test ipuçlarına dikkat edin. Tüm test uçlarını ve ara bağlantı uçlarını mümkün olduğunca kısa tutun ve ölçüm uçlarını çaprazlamayın ya da bobin yapmayın. Radyo frekansı enerjisi, düşük frekanslı enerjiden farklı şekilde davranır. Test uçlarından geçen ve kıvrılan uçları geçen iletken akımlara ek olarak elektrik akımı akışını yayar ve uyarır. Kablolar çok uzun olduğunda, test kablolarından çok bir anten gibi hareket ederler.

6. Aktif elektrotlarla çalışırken daima dikkatli olun. Aktif elektrotlar birçok tehlikeye neden olur. Kesilmiş veya koagülasyon modunda aktifken ESU'nun aktif elektroduna veya dönüş pedine / plakasına dokunmayın. Bağlantıları ayarlamadan veya çıkarmadan önce ESU’yu kapatın. Ek olarak, alkol, oksijen ve nem dahil diğer yanıcı tehlikelerin farkında olun.

7. Performansı sağlamak için gerekli tüm testleri yapın. Güç dağıtım / çıkış testleri: Güç dağıtım / çıkış testleri, ESU’nun güç çıkış özelliklerini ve besleme çıkış akımını (A), güç (W), tepe-tepe voltajı (V) ve tepe faktörü değerlerini ölçer. Güç dağıtım testi, yeni nesil elektrocerrahi jeneratörlerinin empedans algılama devrelerinin ESU çıkışını otomatik olarak ayarlayarak yük tarafından azaltılmaması için ne kadar iyi olduğunu belirlemek adına çıktıyı değerlendirir.

Yüksek Frekans (RF) kaçak akım testleri: Elektrocerrahi ünitelerindeki RF kaçak akımı, hastalarda yanlışlıkla yanmalara neden olabileceğinden, ölçülmesi gereken kritik bir parametredir. Elektrocerrahi üniteleri için özel standart olan IEC 60601-2-2, maksimum RF sızıntı seviyelerini belirtir ve bu ölçümleri yapmak için elemanları ve düzenlerini tanımlar.

RECM testleri: RECM (dönüş elektrot akımı monitörü), alarm veren (hem duyulabilir hem de görsel olarak) “watch-dog” özelliğidir ve geri dönüş elektrot plakası veya pedin içinden geçen akım için yüksek limit eşiği aşıldığında, elektrocerrahi jeneratörünün enerjilenmesini önler.

İnert gaz akışı ve basınç parametreleri: Bazı elektrocerrahi jeneratörlerinde, özel bir seçenek ameliyat sahasını çevreleyen atıl bir gaz zarfının üretilmesine izin verir, böylece oksijen o spesifik noktada giderilir. Oksijen, ameliyat yerinde dokunun kasılmasına neden olur. Oksijenin ortadan kaldırılması bu şarjı önler ve daha temiz, daha hassas kesikler oluşturur. Bu daha hassas yaralar, doku enfeksiyonu için daha az ihtimal ile daha hızlı iyileşir. Bu tür inert gaz çıkışları için gaz akışını ve basıncını test edin.

8. Testleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek, ölçümleri belgelemek ve verileri arşivlemek için test otomasyonunu kullanın. Seyrek kullanılan test cihazları ve yeni veya seyrek olarak zamanlanmış testler için öğrenme eğrilerini kısaltmanın en iyi yollarından biri prosedürü standart hale getirmektir.

Test standardizasyonu, tüm testlerin tutarlı bir sırada tamamlanmasını, kaydedilmesini, arşivlenmesini ve yasal gereklilikleri karşılamasını sağlar.
Test otomasyonu, test süresini de büyük ölçüde azaltabilir. Tıbbi Ekipman Kalite Güvencesi: Teftiş Programının Geliştirilmesi ve Prosedürlerine göre, çoğu elektrocerrahi ünite testi için ortalama test süresi 35 dakikadır. QA-ES III Elektrocerrahi Analiz Cihazı ile birleştiğinde, Ansur Test Otomasyon Yazılımı ortalama test süresini 15 dakikadan daha az bir süreye indirebilir.

Elektrocerrahi ünitelerini test etmek için test otomasyonu kullanmanın diğer faydaları arasında kolay veri izlenebilirliği, raporlama için basitleştirilmiş veri çıkarma ve insan hatası azalması sayılabilir.

9. Elektronik olarak belgeleyin ve test sonuçlarını her zaman arşivleyin. Toplanan verilerin doğru kaydedilmesi çok önemlidir. Veriler manuel olarak veya elektronik olarak kaydedilebilir. Manuel kayıt, kağıt üzerinde belgelemek veya PC gibi elektronik bir kaynağa yazmak anlamına gelebilir. El ile belgeleme yapılması yanlış yerleştirilmiş kayıtları, okunaklı olmama, atlanmış testler ve kayıt hatalarını içerebilir. Bu yöntem aynı zamanda zaman alıcıdır. Veri bütünlüğünü sağlamak için elektronik olarak kayıt edin. Veri saklama yeteneğine sahip bir analizör düşünün. Test sonuçlarının test edilmesi ve üretilmesinin amacı, elektrocerrahi üreticisinin yıl içindeki performans ve güvenliğindeki tüm değişiklikleri gösteren sürekli bir veri akışına sahip olmaktır.

Bu istatistiksel olarak ilgili bilgilerin uzun vadeli eğilimi, öngörücü bakımın temelini oluşturur (yani, bir sonraki onarımın en muhtemel olduğu durumlarda), böylece parçalar (özellikle uzun teslim süresi ve maliyetli parçalar) tam olarak sipariş edilebilir ve alınabilir. Bu durum, tasarruf etmenizi sağlar ve tıbbi cihazın kullanım için uygun olduğu süreyi artırır.

Test sonucu bilgilerini arşivlemenin en iyi yolu bir veritabanı / CMMS'dir (bilgisayarlı bakım yönetim sistemi).

10. Önleyici bakım ve güvenlik testleri için güvenebileceğiniz bir analiz cihazı ile test yapmayı seçin.

Elektrocerrahi cihaz testi için bir analiz cihazı seçerken aşağıdaki kriterleri kullanın:

  • Üretici tarafından talep edilen tüm ESU parametrelerini test edebilir mi?
  • Kullanımı (ve öğrenmesi) kolay mı?
  • Kolay erişim / raporlama için veri saklama olanağına sahip mi?
  • İşlemler otomatize edilebilir mi?
  • Taşıması kolay mı?
  • Yatırım getirisi nedir?