Giriş Yap

MENÜ

Blog

KAS

27

2019
Endüktif Yükün Güç Kaynağınıza Zarar Vermesini Önleyin

DC güç kaynağında rezistif yükler ile çalışmak kolaydır. Gücü kapattığınızda, akım hızlı bir şekilde sıfıra düşer ve hiçbir sorun yaşanmaz.

Endüktif yüklerde ise durum farklıdır. DC motorları, solenoidleri, fanları, röleleri ve diğer endüktif yükleri çalıştırmak için bir DC güç kaynağı kullanıyorsanız, bir tür koruma devresine ihtiyacınız vardır. Bu koruma olmadan, güç kaynağınız bu cihazlardan gelen gerilim yükselmeleri nedeniyle zarar görebilir.

Şekil 1, bir DC güç kaynağına bağlı endüktif bir yükü gösterir. Güç kaynağı açıldığında, akım bobinden akar ve indüktör etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan potansiyel bir enerji kaynağıdır.

Güç kaynağı kapatıldığında ve artık akım beslenmiyorsa, manyetik alan azalır ve bu azalan alan ters yönde akacak bir akım indükler. Güç kaynağı girişine zıt polariteye sahip bir pil (Şekil 1'de mavi renkte gösterilir) bağlanmış gibidir. Bu gerilime fly-back gerilimi veya ters EMF denir..

Fly-back gerilimi, başlangıçta endüktif yüke beslenen güç kaynağı voltajından çok daha yüksek olabilir. Endüktif yüke sadece 12 V veya 24 V güç veriyor olsanız bile, fly-back gerilimi birkaç yüz ile birkaç bin volt olabilir. Bu gerilim akımın zamana bağlı değişimine oranı  L’ye, yükün endüktansı çarpı di/dt, eşittir. Akım ne kadar hızlı değişirse, gerilim de o kadar yüksek olur.

Endüktif yükler veya güç kaynağına geri dönebilecek enerjiyle depolanmış yükler sürerken güç kaynağınızı yüksek fly-back gerilimlerinden korumanın bir yolu, güç kaynağının çıkışında koruyucu bir diyot bağlamaktır. Bu, Şekil 1'de de gösterilmiştir.

Güç kaynağının endüktif gerilim geri dönüşünden zarar görmesini önlemek için, çıkışa anti-paralel diyot (kaynağın çıkış gerilimi ve akımına dayanabilecek) bağlayın. Katotu pozitif çıkışa bağlayın. Bir motordan gelebilecek ters EMF, ya da batarya gibi enerji yüklü UUT mevcutsa, pozitif yük transientlerine karşı güç kaynağını korumak için ikinci diyotun seri olarak bağlanması önerilir.

Seçilen bileşenlerin harcanacak endüktans ve enerjiye uygun olduğundan emin olun. Tepe ters gerilim değeri, güç kaynağı maksimum çıkış geriliminin en az iki katı olmalıdır. Sürekli ileri akım değeri, güç kaynağı maksimum çıkış akımının minimum 1,5 katı olmalıdır. Bazı durumlarda, akımın neden olduğu  ısıyı dağıtmak için bir soğutucu gerekebilir.