Giriş Yap

MENÜ

Blog

NİS

12

2019
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Dönüşümünün Anahtarı – Görünürlük!

Eileen Haggerty

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, üretim yeteneklerini ve verimliliğini önemli ölçüde değiştiriyor. Bu değişim Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ni (IoIT), operasyonel verimliliği artırma ve otomasyon işlemlerini skalasını yükseltmeye yardımcı olması nedeniyle birçok üretici tarafından ilgili sektörde değiştirici olarak görülmesine neden oldu. Fabrika genelinde sensörlerin artan kullanımı ve üretim yürütme sistemleri (MES), denetleyici kontrol ve veri toplama (SCADA) sistemleri ve CAD / CAM araçları gibi uygulamalara, artan stok yönetimine ve CRM çözümlerine bağlı olarak üreticiler BT (Bilişim Teknolojileri) servis sunumuna giderek daha fazla güveniyorlar. Tabii ki, bu teknolojilerin yaygın olarak kullanılmasıyla, yavaşlama ve kesinti riskleri muazzam bir şekilde artmış ve BT'nin hizmeti sağlama konusunda daha da büyük bir baskı oluşturmuştur.

IoT'de Görünürlüğün Önemi

Giderek daha fazla üretici, özel veri merkezleri aracılığıyla, genel bulutta veya SaaS ya da iletişimin fabrika içinde yer aldığı dağıtılmış tesislere dayanan ağlara ve uygulamalara güvendiğinden, performans ve bulunabilirlik kesinlikle hayati değerler taşıyan parametreler olacaklardır.

Aksamalar ve kesinti riskini en aza indirmek için, sınıfının en iyisi üretim bilişim kuruluşları hibrit bulut ortamlarında görünürlük kazanma stratejileri yaratıyorlar. Özel bulut veri merkezleri, destekleyici veri merkezleri, genel bulut, fabrikalar, dağıtım merkezleri veya iletişim merkezleri olsun, ağ ortamlarının fiziki çevresini göz önünde bulundurmak önemlidir. Uçtan uca görünürlük, ağ performans yönetimi ve kullanılabilirliğin anahtarıdır.

Aynısı uygulama performansını, kullanılabilirliğini ve güvenliğini korumak için de söylenebilir. Müşteri ve geliri etkileyen uygulamalar, üretimle ilgili uygulamalar, bir hizmet olarak yazılım uygulamaları ve ses ve video hizmetleri gibi uygulamalar üreticiler için giderek daha önemli bir rol üstlenirken, görünürlük performansın sağlanmasında kilit rol oynayacaktır.

BT uzmanları, ağın ve üzerinde çalışan uygulamaların performansını ve güvenliğini sağlamak için ağ görünürlük stratejilerinin bir kombinasyonunu kullanabilir. Hangi yaklaşımın en anlamlı olacağına karar vermek, her üretim organizasyonunun özel ihtiyaçlarına bağlı olacaktır.

Satıcı Bağımsız Görünürlük Çözümleri

Üreticiler tarafından uygulanan daha başarılı performans ve güvenlik izleme stratejilerinden biri, satıcıdan bağımsız çözümleri kullanmaktır. Tek bir altyapı satıcısına veya bulut sağlayıcısına bağlı olmadıklarından, bu çözümler, ortamın bir bölümünü kaynak olarak dışlamaktan ziyade, bir güvenlik açığı veya bozulma kaynağının belirlenmesine yardımcı olan uçtan uca görünürlük analizi sunar. Kısacası, bu, BT'nin Çözümleme Süresi (MTTR) sorunlarını azaltarak, daha fazla proaktif olduğu gibi son kullanıcıyı etkilemeden önce sorunların önüne geçmektedir.

IoIT'nin yaygın olarak benimsenmesi, üreticilere operasyonel etkinliklerini geliştirme ve pazara çıkma sürelerini hızlandırma fırsatı sunar. Hizmet güvencesi görünürlüğünün sağlanması ve veri merkezlerinin fabrikalara ve üreticinin BT altyapısının her yönünün ötesine genişletilmesi, bu şirketlerin IoIT'nin tüm potansiyelinin kilidini açmasını sağlayacaktır. Daha sıkı kontrol, daha verimli operasyonlar ve daha az kesinti ile üreticiler, bugünkü pazarın ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için işlerini temelde değiştirebilirler.