Giriş Yap

MENÜ

Blog

EYL

09

2019
Gerçek Zamanlı Dozimetri Neden Önemli?

Fredrik Célen, Fluke Biomedical

Sağlık çalışanlarının iyonlaştırıcı radyasyona karşı korunmasına yardımcı olmak için yıllardır kişisel koruma ekipmanı (Personal Protection Equipment-PPE) bulunmaktadır. Çoğu zaman, ağır koruyucu giysiler ve koruyuculardan oluşur. Bunlar etkili olmakla birlikte, radyasyona maruz kalmanın gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi yepyeni bir seviyeye kadar koruma sağlar.

“Dozimetri, çalışma, ölçüm, ölçüm yöntemi veya radyasyon dozunun ölçüm aracıdır. Genellikle dozu ölçen ve izleyen bir personel rozeti takma durumunu ifade eder. Ayrıca doz geçmişine ve tarihin tutulduğu kayıtlara da işaret edebilir."

FPO - Kişisel dozimetreler

Tıbbi bir profesyonel için dozimetri radyasyona maruz kalma hakkında geri bildirim sağlar. Maruziyeti izleyen dozimetreler ve gerçek zamanlı olarak pozlama verisi sağlayan ürünler de dahil olmak üzere birkaç dozimetre türü vardır. Maruz kalmayı izleyen dozimetreler, belirli bir süre boyunca, genellikle ayda bir veri toplar ve ardından veriler okunur ve analiz edilir. Birey daha sonra maruz kalma seviyesi hakkında bilgilendirilir ve maruz kalma yasal sınırları aşıyorsa işlem yapılır.

RaySafe i3 gibi gerçek zamanlı dozimetre, prosedürler sırasında radyasyon korumasının etkisini görselleştirerek, maruz kalmayı azaltmak için kullanıcılara davranışlarını ne zaman ayarlamaları gerektiğini bildirir. Maruz kalma seviyeleri güncellendikçe, kullanıcılar ayarların gerçekten fark yarattığı konusunda anında geri bildirim alırlar. Ek olarak, sistem ayrıntılı verileri işlem sonrası analizini sağlayan her kullanıcı için ölçüm verilerini saniyede bir olarak kaydeder. Hem gerçek zamanlı dozimetri hem de dozimetri izleme sistemleri kullanılmalıdır. İlki, tıp uzmanlarının, ikincisinden çıkan raporlarda gösterilecek olan dozu azaltmak için davranışlarını ayarlamalarına izin verir.

Raysafe i3 ile gerçek zamanlı dozimetrenin radyasyona maruz kalmayı azaltmak için davranışı izlemenize ve değiştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini görebilirsiniz.