Giriş Yap

MENÜ

Blog

MAR

19

2020
Gerçek Zamanlı Spektrum Analizörde Fast Frame Nasıl Kullanılır?

Fast Frame, çok sayıda düşük duty cyclea sahip olayı yakalarken bellek tasarrufu yapmak için tasarlanmış bölümlere ayrılmış bir belleğe alma modudur. RSA5000, RSA6000 ve RSA7000 Serisi gerçek zamanlı spektrum analizörlerde bulunur. RADAR sinyallerinde yaygın olarak kullanılır. RADAR sinyalleri genellikle çok düşük çalışma döngüsüne(duty cycle) sahiptir – duty cycle genellikle% 1 veya daha düşüktür. Analiz için çok sayıda ardışık darbe elde edilirken, edinme belleğinin(acqusation memorynin) büyük bir kısmı ilgili RF darbeler arasındaki boşluğun IQ verilerini içerir. Bu, analiz için elde edilebilecek toplam darbe sayısını sınırlayabilir.

Fast Frame ile veri toplama, bu sorunu yalnızca ilgili olayları bellekte depolayarak ve darbe arası boşluk sırasında herhangi bir veri kaydetmeyerek çözer. Bununla birlikte, ilgili olaylar arasındaki zamanlama, Darbe Tekrarlama Aralığı, Pulse-Pulse Frekansı veya Faz Sapması vb. gibi darbe-darbe ölçümlerinin yapılabilmesi için korunur. Fast Frame, analiz için edinme belleğine sığabilecek darbelerin sayısını önemli ölçüde artırabilir. Fast Frame özelliğinin nasıl kurulacağını ve kullanılacağını inceleyelim.

İlk adım, tek bir ilgilenilen olayı, örneğin tek bir RF darbesini yakalamak için veri yakalama koşullarını ayarlamaktır. Bu, tipik olarak tek bir RF darbesi elde etmek üzere, veri kaydını başlatmak için bir tetikleyici ve analiz ofseti ve uzunluk parametrelerini ayarlayarak yapılır.

Bu örnekte, -13 dBm'de basit bir RF Güç Tetikleyicisi kullanılmıştır:

Analiz Offset  ve Uzunluğu ilgili RF sinyalini alacak şekilde ayarlanır. Bu durumda, 20 µs genişliğinde bir RF darbedir. Bu parametreleri ayarlamanın en iyi yolu, Analiz Offset (tetiklemeye göre analiz başlar) ve Analiz Uzunluğunu ayarlamak için Time Overview ekranını kullanmaktır.

Analiz Offset ve Uzunluğu, Setup  > Analysis  panelinde de ayarlanabilir

RSA(real-time spectrum analyzer), tek bir RF darbesi tetikleyecek ve alacak şekilde yapılandırıldıktan sonra, RSA'ya bu darbelerden kaç tanesinin yakalayacağını bildirmek için Fast Frame fonksiyonu etkinleştirilebilir. Bu, Setup> Acquire panelinden yapılır:

Yukarıdaki örnekte RSA, sonuçları işlemeden ve analiz etmeden önce belleğe 1000 “frame” alacaktır. RSA, “Single” Moduna ayarlanmışsa, tek yakalama 1000 frame veriden oluşur. Tekrar Kontrolü araç çubuğu ve diyalog penceresi, bu alımın yapısını gösterir - bu durumda, 1000 veri çerçevesinden oluşan tek bir alımdır. Tekrar oynat araç çubuğunda, mevcut analiz ekranlarının 1. veri yakalamada 1000. kareyi yansıttığını gösteren “1: 1000” görürsünüz.

Bu iletişim kutusu Tümünü Yeniden Oynat işlevi kullanılarak analiz edilecek framelerin bir alt kümesini seçmek için kullanılabilir.

Aşağıdaki görsel Fast Frame verilerini analiz ederken Pulse Analizi sonuçlarının nasıl göründüğüne bir örnektir. Alınan IQ verilerinde bir “boşluk” olmasına rağmen, 10MHz LFM darbesinin darbe referansı Faz Sapması ölçümünün düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğini görebilirsiniz. IQ verilerindeki “boşluk ”'un Pulse Tablosunda ilk sütundaki Pulse Numarasının yanındaki yıldız işareti ile belirtildiğine dikkat edin.

IQ verilerini kaydederken / dışa aktarırken, yukarıda belirtilen seçilen alımlar vefFrameler yalnızca ilgili verileri kaydetmek için kullanılabilir: Farklı Kaydet iletişim kutusundaki ilgili kareler:

RADAR gibi düşük duty cycle yüzdesi düşük sinyallerin yakalanması ve analizi için Fast Frame kullanımı bellek gereksinimlerini ve çok sayıda düşük duty cycle RF olayını / pulse analiz etmek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilir.