Giriş Yap

MENÜ

Blog

MAY

08

2019
Hasta Monitörü 5 Dakikada Nasıl Test Edilir?

Jay Shah, Business Unit Manager, Fluke Biomedical

Biyomedikal teknik ekipler tarafından karşılaşılan zorluklardan biri, çok sayıda hastabaşı monitöründe periyodik olarak fonksiyonel performans doğrulamaları yapmaktır. Tipik olarak, CMMS yazılımınız, model veya bölüm olarak ayrılan, her altı veya on iki ayda bir önleyici bakım için programlanan bir monitör listesi oluşturur. Çoğu tesiste monitörler yerinde, yani bulundukları konumda kontrol edilmelidir. Sistematik ve düzenli bir sırayla kontrol edilebilecekleri bir servise götürme lüksüne nadiren sahibiz.

Çoğu durumda, monitörlerin yerinde durması gerekmektedir, daha sonra resmi olarak klinik personelden monitörlere erişim için talepte bulunmak gerekir; bu da genellikle önleyici bakımların mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesini zorunlu kılar.

Bu durum tüm klinik parametreleri içeren bir simülatörün değerini vurgulayarak, her doğrulama prosedürü için gerekli olan test cihazlarının ve ilgili aksesuarların, kabloların ve güç kaynağı modüllerinin sayısını en aza indirir. İdeal bir simülatör ayrıca önceden yapılandırılmış normal ve anormal değerleri veya poliklinikte bulunan bir temel NIBP cihazından, kardiyovasküler anestezi iş merkezinde tamamen seçili bir multiparametre monitörüne kadar herhangi bir hasta monitörünü test etmek için gerekli dalga formlarını sağlayacaktır.

Fluke Biomedical ProSim 8, en sık kullanılan altı parametre için ön ayarlar sunar:

*Elektrokardiyografi (EKG)
*Non-invaziv kan basıncı (NIBP)
*İnvaziv kan basıncı (IBP)
*Oksijen doygunluğu (SpO2)
*Solunum
*Sıcaklık

İlk açıldığında, ProSim 8 bu altı değer için “Normal” olarak ayarlanmıştır ve kullanıcı bir “Hipertansif” ve “Hipotansif” ön ayar seçebilir. Zaman açısından, NIBP bu parametreler arasında benzersizdir; çünkü test edilen ünitenin (UUT) bir hazneye basınç vermesini gerektirir, daha sonra sistolik, diyastolik ve ortalama arter basınçları belirlenirken basıncı yavaş yavaş azaltır. İlk NIBP döngüsünde, tipik monitör 160 mmHg basınca kadar çıkar. Eğer simüle edilmiş sistolik basınç 120 mmHg ise, UUT bu sistolik değeri başarıyla tespit eder ve bir sonraki NIBP döngüsünde kullanmak için hafızaya kaydeder. Bir sonraki döngüye başlarken, çoğu NIBP monitörü, hastanın sistolik basıncının muhtemelen son döngüden bu yana önemli ölçüde artmadığı gerekçesiyle son sistolik değerin biraz üzerinde bir değere pompalanır. Bununla birlikte, bir sonraki simüle sistolik ”hipertansif " önceden ayarlanmış ise, örneğin 200 mmHg, UUT daha düşük (”Normal“) sistolik için işlem yapacaktır. Çünkü titreşimleri hemen algılayacağı için, yazılım yeni sistolik yüksekliğinin arttığını belirleyecek ve yeni bir NIBP döngüsünü komuta edecektir. Bazı monitörlerde ikinci döngü yeni sistolik değeri hala bulamayabilir ve üçüncü bir denemeyi gerektirebilir. Bunların hepsi ek süre gerektirecektir, bu nedenle uygun ön ayarlı test, kapsamlı fonksiyonel bir test için harcanan toplam süre içinde büyük bir fark yaratacaktır.

NIBP tespitleri için harcanan zamanı en aza indirmek için, aşağıdaki ön ayarlar sırasına göre test etmenizi öneririz: “Hipertansif”, ardından “Normal” ve ardından “Hipotansif”.

Çoğu monitör, ilk döngüdeki yüksek sistolik değeri tespit etmek için yeniden ölçüm almaya ihtiyaç duyar, ancak ön ayarlar kullanldığı zaman NIBP döngüleri bir denemede yapılır. Doğrulamalarımıza göre, kısa bir gözlemden sonra, bir uzman, önceden ayarlanmış bu üç konfigürasyonda altı parametrenin hepsini beş dakikadan daha az bir sürede test edebilir.

Önerilen Prosedür:

1.Uut'u ProSim 8'e uygun EKG bağlantıları, NIBP test kurulumu, SPO2 , IBP  ve sıcaklık için adaptörler ile bağlayın. (Şekil 1)
2.UUT ve ProSim 8'i açın.( Gerekirse UUT üzerindeki NIBP işlevini manuel moda ayarlayın.)
3.ProSim 8'de “Hipertansif” ön ayarlı yazılım tuşunu seçin.
4.UUT'de bir NIBP döngüsü başlatın; NIBP belirlenirken, diğer beş parametrenin UUT için toleranslar dahilinde olduğunu doğrulayın.
5.NIBP belirlendiğinde, bunun UUT için toleranslar dahilinde olduğunu doğrulayın.
6.ProSim 8'de “Normal” önceden ayarlanmış yazılım tuşunu seçin.
7.4. ve 5. adımları tekrarlayın.
8. ProSim 8'de “Hipotansif” ön ayar tuşunu seçin.
9. 4. ve 5. adımları tekrarlayın.

Bir monitörü daha derinlemesine test etmek için, “Special Functions” tuşuyla kullanılabilen Autosequences özelliğini kullanın. Bu özellik ile, herhangi bir parametre veya klinik durum, az sayıda tuş kullarak minimum olarak belirlenmiş birçok noktada kontrol edilebilir. ProSim 8 Kullanım Kılavuzuna bakınız, sayfa 55.

Hasta bakım ekipmanının test edilmesi lojistik bir zorluk olabilir ve zaman kısıtlaması yapmak için her zaman kısa yollar bulma eğilimi vardır. Normal ve normal olmayan anormal klinik durumlar için önceden belirlenmiş değerleri kullanarak, ProSim 8 gibi tam fonksiyonlu bir simülatör, uzmanın herhangi bir hastabaşı monitörünü minimum sürede iyice test etmesini sağlayabilir. Ardından, testlerden herhangi biri başarısız olursa, sorunu gidermek için sorun giderme çabaları başlatabilirler.