Giriş Yap

MENÜ

Blog

KAS

08

2021
Her Test Noktası İçin Manuel Olarak Basınç Oluşturma ve Kontrol Etme (Basınç Kalibrasyonu.03)

Proses üretim ortamlarında basınç kalibrasyonlarının yalnızca tek bir test noktasında test edilmesi nadir rastlanan bir durumdur. Tipik bir basınç kalibrasyonu için üç ile on bir arasında  farklı basınç test noktası gerekebilir. Bu belirli noktalar için sistem basıncını ayarlamak ve ince ayarlarını yapmak hem zor bir işlemdir hem de zaman alır. Her bir noktada teknisyenlerin sistemi pompalayarak veya basıncı serbest bırakarak sistem basıncını artırması veya azaltması gerekir. Ardından, test pompasının ince ayarlı verniye skalasını kullanarak basınca ince ayar yapmalıdırlar. Bu proses, seçili el pompasının test edilen vericinin basınç aralığıyla dikkatli bir şekilde eşleştirilmesi sayesinde daha kolay hale getirilebilir. Örneğin, bazı portatif pnömatik pompaların basınç aralıkları 600 psi / 40 bar değerine kadar çıkabilir ancak 400 psi / 28 bar değeri aşıldıktan sonra basıncı doğru bir şekilde artırmak kolay olmayabilir. Ancak şimdi, birincil kalibrasyon gereksiniminin 400 psi / 28 bar değerinden yüksek olduğu durumlarda, kolaylıkla pompalanıp 1000 psi / 69 bar değerine ayarlanabilen yeni portatif pompalar mevcuttur.

Yeni Fluke 729 Otomatik Basınç Kalibratörü  sayesinde her test noktası için basınç oluşturmak ve kontrol etmek bir düğmeye basmak kadar kolay. Yalnızca kalibrasyon başlangıç ve bitiş basınçlarıyla istenen ayar noktası sayısı girmeniz yeterlidir. İşlemin geri kalanını kalibratör, el pompalarına veya manuel ince ayarlara gerek kalmadan halleder.