Giriş Yap

MENÜ

Blog

NİS

19

2019
İnfüzyon Cihazı Testi

Andrew Clay, Fluke Biomedical

Çok çeşitli ilaçlar, beslenme ve kan ürünlerinin dağıtımını kontrol etmek için dünya çapında kullanılan hastane ve kliniklerde çok sayıda infüzyon cihazı (pompa ve kontrol cihazı) vardır. Anestezide infüzyon cihazı, fizyolojideki isimleriyle analjezi, amnezi, felç ve sakinleştirmede kuulanılması dahil olmak üzere uyuşturucuların, kısa etkili uyku haplarının ve etkisiz hale getirecek ilaçların hastaların vücut içindeki iletimini kontrol eder. Yoğun bakım ünitesinde, hastalığın ve kronik durumların iyileşmesini hızlandıran ilaçların yanı sıra sakinleştirme ve felç için kullanılırlar.

İnfüzyon cihazları, insan hatası ile yapılan birçok klinik sonuç araştırmasının hedefi olmuştur, mekanik ve elektronik arızalar, başarısızlık için önde gelen nedenlerdir. Kötü performans gösteren infüzyon pompasından yapılan yanlış okumalar hastaları büyük sağlık riskine sokabilir. Sonuç olarak, üreticilerin spesifikasyonlarına ve klinisyenlerin beklentilerine uygun olarak performans göstermelerini sağlamak için infüzyon cihazlarının performansını test etmek çok önemlidir.

Pompalar çok yönlü bir yazılımla donatılmıştır ve bilgi ağlarına ve diğer klinik sistemlere entegre edilmektedir. İnfüzyon pompalarında kullanılan akış hızını ve hacmi kontrol etmek için kullanılan çeşitli mekanizmaları anlamak önemlidir. En yaygın kullanılan mekanizmalar silindir (Şekil 1), doğrusal peristaltik (Şekil 2) ve şırıngadır (Şekil 3). Her birinin ayrı ayrı zayıf noktası var. Her bir mekanizma infüzyon tüpünden akan sıvı üzerinde kendi etkisine sahiptir ve bu da üreticinin özelliklerine göre performansı değerlendirmek için yapılan ölçümü etkiler.

İnfüzyon pompaları yılda en az bir kez önleyici bakım gerektirir. Hastaneler genellikle infüzyon pompalarını gelen muayenede, programlanmış önleyici bakım ve onarım sonrasında test eder; üreticiler infüzyon pompalarını kalite kontrolü için test eder. Pompanın doğru çalışmasının denetlenmesi dahil önleyici bakım uygulamaları, pompanın debi, hacim ve bolus değerlerinin doğru şekilde ölçüldüğü ve uygun şekilde kapatıldığı doğrulamayı içerir. Bu pompalar, üreticiler veya tıbbi tesisler tarafından önerilen protokollere veya IEC 60601-2-24 standardına göre test edilir.

IEC standardı volümetrik infüzyon pompası ve volumetrik infüzyon kontrol cihazı akış hızlarının, ortalama 25 mL / s'lik bir ara akış hızı kullanılarak 120 dakikalık bir test süresi boyunca değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. İnfüzyon beher ve ölçeklendirme testi sistemine iletilir.

IEC standardı tarafından önerilen test sistemindeki hata kaynakları şunlardır:

Ölçeği / teraziyi boş, kuru bir deney şişesi ile sıfırlayamama.
Hacmin ağırlığa göre yanlış hesaplanması (bu nedenle standart, ağırlığı hacimce elde etmek için uygun hesaplamayı çalıştıran bir bilgisayara beslenen bir elektronik skala / denge önerir).
Buharlaşma ile hacim kaybı (test süresinin uzunluğundan dolayı). İncelemelerde, normal ortam koşullarında buharlaşmanın ihmal edilebildiğine dair kanıtlar olduğunu unutmayın.