Giriş Yap

MENÜ

Blog

TEM

08

2019
Kablo Hataları

Mark Mullins, Fluke Networks

Kabloda Ne Gibi Sorunlar Var?

Kablodaki en çok karşılaşılan hatalar; kurulum hataları, düşük kaliteli bileşen kusurları (kablo, konnektör, patch cords gibi), hasarlı kablo ve yanlış test cihaz kullanımı sebeplerdir, bazen teknisyenler bağlantının neden başarısız olduğunu bulmak istemektedirler. Başarısız olmasının da farklı parametrelere bağlı olduğun unutulmaması gerekmektedir.

Beşli Kablo Haritasının Kusurları

Kablo haritasının test edilmesi, bağlantının devamlılığı ve dörtlü tel çiftinde her bir kondüktörün karşı tarafta doğru bağlandığını göstermektedir. 5 tane spesifik parametre bu durumu sorgulamaktadır; open (kırık kondüktör), short (kısa devre), reversed pair ( kopuk çift), crossed pair (çapraz çift) ve split pair (ayrık çift). Her bir parametre kusura sebep olabilmektedir.

Eğer open var ise bağlantı noktasındaki kondüktör kırılmış olabilir, karşı tarafta yanlış pine bağlanmış olabilir ya da IDC tower bağlantısı yanlış sonlandırılmıştır. Ayrıca dağılmış kondüktör veya kırık kablo hatası da olabilir. Short uygunsuz sonlandırmayı ya da kusurlu konnektör & kablo belirtebilir, ilaveten pin ve bağlantı noktası arasındaki iletken malzemenin sıkıştığını da belirtebilir.

Diğer kablo haritaları test cihazlarınca spesifik sebeplerin belirlenmesi daha kolaydır. Reversed, crossed ve split çift sonuçlarında, büyük bir çoğunlukta kondüktörün karşı tarafta yanlış pine bağlanmasından kaynaklıdır. Çapraz çift sonucu, 568A ve 568B’nin karıştırılmasından veya üst üste çapraz bağlanmış kablolardan kaynaklanabilmektedir.

Uzunluktan Kaynaklı Kusurlar

Kablo uzunluğunun aşılması denilince kablonun uzun olduğu akla gelmekle beraber, tek potansiyel sebep bu değildir. NVP değerinin yanlış girilmesi de bir diğer kusurdur. NVP (nominal velocity of propagation – nominal yayılma hızı), vakumlu kabloda sinyalin yayılma hızıdır ve bu da test cihazının kablo uzunluğunu bulmasına yardımcı olmaktadır. Yüzde olarak ifade edilmektedir, NVP değeri kablo üreticileri tarafından sağlanan NVP değeri ile ayarlanmaktadır. Eğer doğru NVP değerleri girilmezse de kablo uzunluk testini geçemeyecektir.

Eğer kablo normalde daha kısa raporlanmış ise muhtemelen kabloda kırık olduğu anlamına gelmektedir. Eğer bir ya da birkaç pair-çift diğerlerinden kısa ise muhtemelen kabloda hasar veya kötü bağlantı olduğu anlamına gelmektedir.

Kayıpların Sebepleri

Return Loss (RL – geri dönüş kaybı – yansıma kaybı) kusuru için, birçok sebep olabilir: birçoğu zayıf kurulum uygulamalarına bağdaştırılmaktadır. Patch cordları kötü durumda olabilir bu da empedans değişikliklerine sebep olmaktadır, kablolar kördüğüm olmuş olabilir veya çiftler bükülmemiş olabilir. Patch cord veya kablo empedansı yanlış ya da standartlaşmamış (100 ohm olmalı) olabilir. Kötü konnektörler veya zayıf pluglar ve jack’lar RL’ye sebep olabilmektedir. Link adaptörlerin çalıştığından ve doğru autotest özelliklerinin seçilmiş olduğundan emin olunması gerekmektedir. Eğer umulmayan bir RL PASS var ise, düğüm ve bükümler her zaman FAIL vermediği anlamına gelmektedir, özellikle iyi kalitede bir kablo test ediliyor ise.

Insertion Loss (ek kaybı), kablo boyunca kaybolan sinyal, yerini belirlemek daha kolay olabilmektedir. Insertion loss direkt olarak bağlantının uzunluğuyla ilgilidir, yani bunun bir nedeni de aşırı uzunluk (aşırı uzunluk testinin FAIL olması iyi bir göstergedir) olabilir. Ayrıca bükülmemiş (non-twisted) ya da düşük kaliteli patch kablo, yüksek empedanslı bağlantılar ya da yanlış kablo kategorisi seçiminde test etmek sebeplerden birkaçıdır. Autotest özelliğinin doğru seçildiğinden emin olmak gerekmektedir.

Crosstalk

Kablo bağlantısı FAIL olursa veya NEXT (near – end crosstalk test) – PSNEXT FAIL’ine yakınsa, düşük kaliteli bileşenlere ek olarak, kuruluma da dikkat edilmesi gerekmektedir. Plastik kablo bağlarının kullanılması gibi uygun olmayan demetleme uygulamalarının neden olduğu aşırı sıkıştırma, yakın uç karışmalara neden olabilir, bağlantı noktasında çok fazla çözülmediği gibi, çiftleri ayırın veya kuplörlerin uygunsuz kullanımı. Test cihazında yanlış link adaptör kullanımı ya da gürültü kaynağına yakın test yapmak problem olabilmektedir.

Eğer far end crosstalk (ACR-F ve PS ACR-F) FAIL olursa, ilk adım her zaman near end crosstalk’u çözümlemek olmalıdır çünkü bu da her zaman far end crosstalk’un çözümlenmesine etken olmaktadır. Alien crostalk ( ANEXT, PSANEXT, AACRF ve PSAACRF) FAIL olursa, bu da ilk önce near end crosstalk’un çözümlenmesiyle çözüme kavuşabilmektedir. Yine de bu balanssız kablodan kaynaklanabilmektedir, balanssız; gürültüyü iptal etmek için kötü kablo dizaynı ve uygunsuz balanslı kondöktür olmayışıdır. Failing Transverse Conversion Loss (TCL – enine dönüşüm kaybı) ya da Transverse Conversion Transfer Loss (TCTL – enine dönüşüm transfer kaybı ) modları zayıf balansın bir göstergesidir ve alien crosstalk FAIL’ine karşılık gelmektedir.

Direnç Parçası

Son olarak, DC direnç FAIL olursa, kablo uzunluğunun aşıldığı, oksitlenmiş bağlantılardan kaynaklanan zayıf bağlantılar ya da diğer iletkenlerle ilgilidir. Çok düşük kablo göstergesi veya kullanılmaması gereken bir kablo (bakır kaplı alüminyum, bakır kaplı çelik ve diğer standartlaşmamış kondüktörler) kullanıldığının da gösteresidir. Bazı kablolardaki dirençler, aynı çaptaki bir bakır kablodan %55’ten büyük olabilmektedir ve bu da PoE uygulamalarında kablonun daha fazla ısınmasına neden olmaktadır. Bunun dışında, bakır kaplı alüminyum gibi standartlaşmamış kablolar legal olarak Ulusal Elektrik Kodu (National Electric Code)  yangın güvenlik sıralaması, kod ihlali ve yangın riskinden dolayı kurulamamaktadır.

DSX serisi bu riskleri ortadan kaldırmaktadır.