Giriş Yap

MENÜ

Blog

HAZ

25

2020
Kablo Testi 101: NEXT ve FEXT (Yakın ve Uzak Uçtaki Crosstalk Değerleri)

Bakır kablo projeleri yapıtıysanız, muhtemelen benzer bir konuşma duymuşsunuzdur - bir pair’deki veya bir channel’daki bir sinyal zaman zaman, başka bir pair’e veya channel’a istenmeyen bir etki yaratabilir.

Crosstalk, etkilenen pair’de interference’a neden olur, genel kablo hataları oluşturur veya veri iletimini önler. Örneğin, bitişik telefon kabloları arasındaki girişimden kaynaklanan sorunlar hakkındaki konuşmaları duymuş olabilirsiniz.

Ethernet kablo test cihazlarının birçoğu crosstalk’u ölçebilir. Ancak bakır ağ kablolama sistemlerinde test etmeniz gereken yakın uçtaki crosstalk (NEXT) ve uzak uçtaki crosstalk (FEXT) parametreleri arasındaki farkın farkında mısınız?

NEXT Değerinde

NEXT, tek bir bağlantı / channel üzerinde ölçülen bir performans parametresidir. Bir pair’den diğerine bağlanan sinyali ölçer. Interference’a neden olan pair "rahatsız eden pair" olarak adlandırılırken, crosstalk’tan etkilenen pair "rahatsız pair"dir.

NEXT desibel (dB) olarak ifade edilir ve daha yüksek frekanslar daha fazla interference oluşturduğundan iletim frekansına göre değişir. DB değeri ne kadar yüksek olursa, rahatsız eden bağlantı / channel tarafından o kadar az crosstalk alınır. Örneğin, 100 MHz ile karakterize edilen bir CAT 5e kablosunun 20 MHz'de NEXT değeri 45.8 dB’dir ve 100 MHz'de 35.3 dB değerinde olabilir, bu da daha düşük frekansta daha iyi NEXT performansı gösterdiğini belirtir.

Ölçüme "Near End (yakın uç)" adı verilir çünkü bağlantının / channel’ın kaynaklandığı, sinyalin kaynağa sahip olan ucundan ölçülür.

Twist pair’ler NEXT’i iptal etmeye yardımcı olurlar - her pair’deki farklı büküm oranları pair’lerin bitişik çiftlerden sinyal almasını önler. Bu nedenle twist pair’leri sonlandırmaya olabildiğince yakın tutmak önemlidir. Büküm oranları da crosstalk performansı için optimize edilmiştir ve izolasyon her bir CAT kabloda iyileştirilmiştir. Bu nedenle 250 MHz ile karakterize edilen bir CAT6 kablosunun 100 MHz'de 44,3 dB NEXT değerine sahip olması, aynı frekansta CAT 5e için 35,3 dB'dir.

Yakın uçtaki crosstalk’un güç toplamı (PSNEXT), sadece tüm bitişik pair’lerin NEXT ölçümünü toplayan bir hesaplamadır. NEXT, bitişik 3 pair’den ayrı ayrı etkilenen her pair’deki crosstalk’u ölçer. PSNEXT sadece bitişik 3 pair’in tümünün toplamıdır ve önemlidir, çünkü dört çiftin hepsinin sinyal ilettiği bir network’te kullanıldığında bir etkinin ne olduğunu bize söyler (örneğin, 1000BASE-T).

Bir diğer önemli nokta ise, NEXT parametresi PSACRN’i de içermektedir – zayıflama güç toplamının crosstalk’a oranı, yakın uç (daha önce PSACR olarak adlandırılan ancak aşağıda açıklanan PSACRF'den ayırt etmek üzere yeniden adlandırılmış) içerir. PSNEXT ve ek kaybı değerleri kullanılarak hesaplanır, her bir pair’in zayıflaması ile diğer üç pair’den alınan kombine crosttalk arasındaki farkı bildirir. Amaç, alınan sinyallerin kablodaki gürültüye göre yeterince güçlü olduğundan emin olmaktır. PSACRN değeri ne kadar yüksek olursa performans o kadar iyi olur.

FEXT Değerinde

FEXT kısaltılmış uzak uç crosstalk’ta bir channel’da ölçülür. NEXT’e benzer fakat channel’ın uzak ucunda ölçülmektedir. Bu yüzden FEXT tek başına bize fazla bir şey söylemez, çünkü sinyaller mesafe boyunca azalır.

Daha önemli bir sonuç sağlamak için, zayıflama (ek kaybı) FEXT sonucundan kaldırılır ve eşit seviyede uzak uç crosstalk (ELFEXT) olarak adlandırılır. Son yıllarda, TIA parametre zayıflamasının crosstalk oranı, uzak uç veya ACRF olarak kısaca adlandırdı.

NEXT gibi ACRF ölçümleri de, güç toplamı ACRF (PSACRF) veren 3 rahatsız eden pair’in her biri için toplanır. PSACRF parametresi, TIA parametrenin adını değiştirmeden önce ELFEXT’in güç toplamı (PSELFEXT) olarak anılırdı.

Peki alien crosstalk? 10GBASE-T uygulamalarını desteklemek için CAT 6A'nın daha yüksek frekanslarına geçtikten sonra, şimdi sadece içeride değil, kablolar arasındaki crosstalk hakkında endişelenilmesi gerekir.