Giriş Yap

MENÜ

Blog

OCA

01

2017
Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon Nedir ? 

Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya, bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır. 

Başka bir ifadeyle kalibrasyon, bir ölçme cihazının göstergesinin, ölçülen büyüklüğün gerçek değerinden sapmasını belirlemek ve belgelendirmek anlamını taşır. 

Kalibrasyon bir gözlemdir ve ayar işlemi içermez.

Neden Kalibrasyon Yapılır ? 

Bir işletmede kaliteli ürünün üretimi ve kalitesinin devamının sağlanması için üç ana hususun yerine getirilmesi gerekir. 

Bunlar; doğru ölçmek, yani izlenebilir kalibrasyon hizmetlerinden faydalanmak, üretimde standartları kullanmak ve işletmede kalite yönetimini tesis etmektir.

Bu amaçlar ile oluşturulan tesiste kullanılan cihazların kalibrasyonlarının yaptırılması ile de aşağıda örnekleri verilen faydaların oluşması sağlanır. 

  • Firmada yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.
  • Üretim sırasında oluşabilecek farklılıklar giderilir.
  • Sağlam ürünlerin bozuk kabul edilmesini önler.
  • Ürünlerin, diğer firmaların ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.
  • Yüksek üretim kalitesi elde edilir.
  • Üretilen ürünlarin ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanır.
  • Hatalı üretim sebebiyle oluşacak zararların önüne geçilir.
  • Müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarılarak, haksız kazanç yada kayıpların önüne geçilir. 


Neden Netes Kalibrasyon Laboratuvarı ? 

Firmamız test ve ölçüm cihazları sektöründe yaklaşık onyedi yıldır hizmet vermektedir. Konularında lider olan firmalar ile yaptığı distribütörlük anlaşmaları ile yaklaşık 40 firma ve binlerce kalem cihazın satış, servis, eğitim ve kalibrasyon hizmetini birlikte vermektedir. 

Bakım ya da onarım için servisimize ulaştırdığınız cihazınız, işlemleri tamamlandıktan sonra, talebiniz doğrultusunda Kalibrasyon Sertifikası düzenlenerek,  yeni satın alınmış gibi tarafınıza teslim edilir. 

Sonuç olarak, Test ve Ölçüm cihazları ile ilgili ihtiyacınız olan tüm hizmetleri aynı çatı altında bulabilirsiniz.