Giriş Yap

MENÜ

Blog

ŞU

13

2020
Neden iki ajan gösteriliyor?

Jerry Zion, Fluke Biomedical

Anestezi sistemi performansı ve güvenlik testi sırasında yapılması gereken iki önemli değerlendirme vaporizatör çıkış konsantrasyonu ve vaporizatör güvenlik kilitleme sistemi testidir.

Bu iki kritik test için kullanılabilecek bir cihazın özellikleri nelerdir?

Bunu belirlemek için, anestezi sistemi yapılandırmalarının çeşitliliğini düşünelim.

Bir ventilatör ve solunum sistemi içerip içermediğine bakılmaksızın en basit sistem, akış ölçerleri (diğer bir deyişle rotometreler) ve en az bir vaporizatör içeren anestezi tablosunu içerecektir. Diğer sistem konfigürasyonları arasında anestezi tablosu ve iki veya daha fazla vaporizatör bulunur. Tek vaporizatör konfigürasyonu sadece bir inhalasyon ajanı verebilir, ancak bunun altında inhalasyon ajanının aşırı veya düşük dozunun veya hatta yanlış ajanının verilebileceği durumlar vardır. Bu nedenle, vaporizatör konsantrasyonu doğrulanmalıdır. Dikkate alınması gereken birkaç koşul şöyle:

Vaporizatörde yanlış madde / gaz
Doymuş fitil (fitil ile bypass akış vaporizatöründe)
Vaporizatörde kırık veya hatalı konsantrasyon kontrolü

Birden fazla vaporizatör içeren anestezi sistemlerinde, birden fazla vaporizatörün aynı anda açılmasını önleyen bir güvenlik kilitleme sistemi vardır. Dikkate alınması gereken ek bir durum:

Bozuk veya hatalı Vaporizatör güvenlik kilitleme sistemi

Yukarıdakilerin her birini nasıl belirleyebiliriz? Durumu önlemek için vaporizatör tasarımına başka hangi güvenlik sistemleri entegre edilmiştir?

Vaporizatörde yanlış ajan

Sıvı anestezik ajan için özel bir şişe kapağına ve belirli ajanı vermek için tasarlanmış vaporizatöre özel bir bağlantıya sahip bir pim indeksi veya başka bir tescilli güvenlik sistemi tasarımı vardır. Yapması zor olsa da, bu güvenlik sistemi aldatılabilir. Belirli bir vaporizatör için tasarlanan ajanın, bu vaporizatörden gönderilen ajan olduğunu doğrulamalıyız. Test cihazının, vaporizatörün yanlış bir ajanla doldurulması durumunda ajanı tanımlayabilmesi en iyisidir. Ajan Kimlik (tanımlama), uygun dolgu, uygun fonksiyon ve uygun madde iletim konsantrasyonu hakkında nesnel kanıt sağlamak için çok önemlidir.

Doymuş fitil (fitil ile bypass akış vaporizatörlerinde)

Bir fitilden geçen bir by-pass akışı kullanan vaporizatör tasarımları, sıvı anestetik ajanı çeker ve taşıyıcı gazın (oksijen/hava, oksijen/azot oksit, vb.) akışına maruz bırakır. Bu tip vaporizatör tasarımının devrilme, düşürme veya diğer yanlış kullanımları, fitilin sıvı ajanla tamamen doygunlaşmasına izin verebilir, bu da by-pass akışında sürüklenmeye ve aşırı doz durumunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Test cihazının, vaporizatör kontrol kadranı ayarı ve gaz akışında ölçülen ajan konsantrasyonu ile bir karşılaştırma yapılabilmesi için ajanı ve konsantrasyonunu tanımlayabilmesi gerekir. Okumaların tolerans dışında olduğu tespit edilirse, vaporizatörün servis için geri gönderilmesi gerekir.

Vaporizatörde kırık veya hatalı konsantrasyon kontrolü

Bir vaporizatör üzerinde kırık bir konsantrasyon kontrolü, görsel vb. olarak konsantrasyon aralığından geçerken tespit edilemeyecek kadar hassas olabilir. Bu koşullar altında, test cihazının, teslim edilen ajanı ve akış esnasında gazın konsantrasyonunu belirleyebilmesi gerekir.

Bozuk veya hatalı vaporizatör güvenlik kilitleme sistemi

Vaporizatör emniyet kilitleme sistemlerinin çeşitli tasarımları vardır. Çoğu mekaniktir ve çoğu yıllar boyunca olumsuz olayların temel nedeni olarak tanımlanmıştır. Hatalı bir vaporizatör güvenlik kilitleme sisteminin görsel veya manuel olarak tespit edilme derecesi, anestezi sisteminin bu bölümünü açmadan ne kadar görünür olduğuna bağlıdır. Ne kadar az görünür olursa, arıza o kadar hassas ve tespit edilmesi daha zordur. Arızalı bir vaporizatör güvenlik kenetleme sistemi, birden fazla vaporizatörün ajanını vermesine izin vereceğinden, test cihazının gaz akışındaki ajanını tanımlayabilmesi ve her ajanın konsantrasyonunu ölçebilmesi gerekir.

İlgili Ürünler

VT900A Gaz Akışı Analizörü