Giriş Yap

MENÜ

Blog

ŞU

14

2020
OptiFiber® Pro Çıkış Portlarının Temiz Olduğundan Emin Olun

Fiber optik testinde kirli fiber konnektörleri düşük ağ performansına ve sertifikasyon testi sırasında yanlış sonuçlara yol açabilir.

Fiber optik kurulum çalışmaları yapan birçok teknisyen ve mühendis, OTDR cihazlarıyla birlikte kullanılan kalkış ve kuyruk kablolarının kompenzasyonu ayarlanmadan önce incelenmesinin ve temizlemesinin önemli olduğunu belirtiyor ve bu işlemler sonrasında ölçüm yapılıyor. Testten önce, gerekirse, patch paneldeki ve kasetteki tüm fiber konnektörleri incelemek ve temizlemek de aynı derecede önemlidir.

Genellikle gözden kaçan şey, test cihazlarındaki konnektörlerdir. Servis merkezlerimizden gelen geri bildirimler, onarım için gönderilen cihazların çok yüksek bir yüzdesinin kirli fiber optik konnektörlerden muzdarip olduğunu göstermektedir.

Cihaz konnektörlerinin kontrolü ve temizlenmesi sahada da yapılması için sadece doğru ekipmana sahip olmanız gerekmektedir. Bu ekipman, patch panellerdeki TRC'leri ve konnektörleri incelemek ve temizlemek için kullanılan ekipmanla aynıdır. Bu doğrultuda aşağıdaki ekipmanlar gerekmektedir:

İnceleme ve temizleme işlemi basittir, ancak OptiFiber Pro® çıkış portlarına zarar vermemek için özen gösterilmelidir.

OptiFiber Pro modülünün çıkış portlarını incelemek için adaptörü sökmeyin. Bunu yaparsanız, ferrule’e yanlışlıkla zarar verebilir, hatta kırabilirsiniz ve pahalı bir onarım işlemine yol açabilirsiniz. Tercih edilen yöntem, çıkış portlarını FI-1000 FiberInspector™ Pro kameraya takılan uygun ucu kullanarak incelemektir.

Cihazı yerleştirin ve kamera ucunu, kamera yan tarafındayken MultiMode bağlantı noktasına dikkatlice yerleştirin. Lütfen mikroskobu çıkış bağlantı noktalarına takmak için doğru şekilde nasıl yönlendireceğiniz konusunda aşağıdaki görsele bakın.


1. Çıkış portunu incelemek için kameranın doğru konumlandırılması

Görüntüyü ortalamak için kamera konumunu dikkatlice değiştirin ve net bir görüntü elde etmek için kamera odak kontrolünü kullanın. Yakalanan görüntüyü referans olarak kaydedebilirsiniz.

Aşağıda, Şekil 2., bir OptiFiber Pro®'dan tipik olarak kirli bir MultiMode çıkış bağlantı noktasıdır ve aynı bağlantı noktası (sağda) temizlenmiştir, sol ekran görüntüsünün solundaki kir izlerine dikkat edin, tutkalımsı çizgi ve core bölgesinin sağındaki kir, her ikisi de daire içine alınmıştır.


2. Solda kirli Multimode Çıkış Portu, sağda doğru şekilde temizlenmiş aynı port

Kirli bir bağlantı noktasını temizlemek için en basit yöntem Fluke Networks Quick Clean™ ürününü kullanmaktır. Bu, bir basarak kullanılan bir temizleyicidir ve kirden arınmak için idealdir. Kirlenme ağırsa, önce Fluke Networks Temizleme Solventi ile ıslak bir temizlik yapılmalı, ardından kalan ıslaklık için kuru temizleme yapılmalı. Temizleme işlemini bitirmek için bir Quick Clean™ de kullanılabilir. Unutmayın, kir porttan gelen ışığı bloke eder ve zayıf ölçüm sonuçlarına neden olur.

Kirli çıkış portları, Bağlantı Noktası Kalitesi Göstergesi üzerindeki okun yeşil alandan aşağıya doğru hareket etmesine ve önce sarı sonrasında da kırmızı bölgelere inmesine neden olarak OTDR ölçümlerinizi tehlikeye atacak zayıf bağlantı noktası kalitesini gösterir.


3. OptiFiber Pro Bağlantı Noktası Bağlantı Kalitesi göstergesi

OptiFiber Pro OTDR kullanırken ayrıntılı bir değerlendirme için IEC 61300-3-35 ED.2 inceleme sınırlarını kullanacak şekilde yapılandırılmış FI-1000 mikroskobunu da kullanabilirsiniz. MM çıkış portunu incelerken, MM limitini kullanın, SM portu incelenirken ise 45dB SM limitini kullanın.


4. 2.5mm Hızlı Temizlik, Sovlent Kalem ve 2.5mm Bezlerden, enstrüman bağlantı noktalarını temizlemek için kapak Hızlı Temizlik kaldırılır

SingleMode çıkış portunu inceleme ve temizleme işlemi, MultiMode port için kullanılanla aynıdır. Cihazı dikkatlice arkaya yatırın, koruyucu kapağı bağlantı noktasından çıkarın ve bir tarafa doğru hareket ettirin. Mikroskop SingleMode bağlantı noktasına takılır, ardından görüntüyü ortalayıp ekrana odaklar. Cihazın düzgün çalışmasını engelleyebilecek çizikleri, kusurları ve kiri dikkatlice arayın. Aşağıda, Şekil 5., kırmızı ile daire içine alınmış kir sorunları olan SingleMode bir porttur. Sağda aynı bağlantı noktası, doğru şekilde temizlenmiş.


5. Solda kirli tekli port, aynı port sağda doğru temizlenmiş

Fiber konektörleriniz kirliyse iyi ölçüm sonuçları elde etmeyi umamazsınız, aynı şey test cihazlarınızdaki portlar için de geçerlidir. Kompenzasyon ayarlamaya ve ölçümleri gerçekleştirmeye çalışmadan önce, cihaz portlarınızı, kalkış ve kuyruk kablolarınızı kontrol etmeyi ve temizlemeyi içeren aynı sürecin bir parçası olarak incelemelisiniz.