Giriş Yap

MENÜ

Blog

ARA

15

2021
Osiloskopla Frekans Ölçümü Nasıl Yapılır?

Osiloskoplar, temel olarak gerilim ölçmek ve bunu dalga formu ile görsel olarak görüntülemek için kullanılır. Bunun yanında , bir osiloskop, frekans da dahil olmak üzere bir çok farklı ölçümü de yapmak için kullanılabilir. Peki bir osiloskop frekansı tam olarak nasıl ölçer? Bu sorunun doğrudan cevabı yanında kısmen daha komplike bir cevabı bulunmaktadır.
Modern dijital osiloskopların çoğunda standart olarak otomatik ölçüm fonksiyonları bulunur. Böylece gerilimi ölçerken aynı anda frekans okuması elde edebilirsiniz. Sadece birkaç butona basarak sinyalin frekansının yanı sıra standart sapma ve ortalama frekans gibi diğer istatistikleri de görebilirsiniz. Ancak, frekansı  teknolojinin yardımı olmadan da hesaplayabilirsiniz.
Frekans Nasıl Hesaplanır?
Osiloskopunuzdaki yatay skalayı kullanarak zaman ve frekansı kolaylıkla ölçebilirsiniz. Ölçüm doğruluğunu arttırmak isterseniz, yatay skalanızı ayarlayarak, sinyalinizi osiloskop ekranında daha geniş olarak görüntüleyebilir ve okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

İlk olarak, osiloskopunuzdaki yatay skalayı kullanarak zamanı ölçmeli ve ayrıca dalga formunun bir ucundan diğerine x ekseni üzerinde kapladığı yatay bölmelerin sayısını tespit etmeli, ardından sinyalin periyodunu bulmak için yatay bölmelerin sayısını yatay skala ayarı (time/div) ayarı ile çarpmalısınız. Bulduğunuz sonuçtan yola çıkarak, frekans hesaplamasını matematiksel olarak frekans=1/ periyod  formülüyle yapabilirsiniz.

Dijital Kapsamda Otomatik Ölçümler

Daha önce de belirtildiği gibi, çoğu yüksek kaliteli dijital osiloskop, ölçümleri otomatik olarak yapacaktır, bu da yukarıda anlatılan hesaplamaları yapmanıza gerek kalmadığı anlamına gelir. Tektronix osiloskoplarda zaman ölçümlerini ekrandaki 'ölçümler' ibaresinin altında bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz sonuç size, iletilen sinyale bağlı olarak değişecek olan frekansın doğru ve anlık bir okumasını verecektir.
Ayrıca ölçümler alanında tüm istatistik verilere erişebilirsiniz. Bu şekilde frekansın standart sapmasını, ortalamasını, maksimumunu ve minimumunu görebilir ve sinyalin nasıl tepki verdiğine dair daha iyi bir fikir elde edebilirsiniz.