Giriş Yap

MENÜ

Blog

OCA

09

2020
Radyasyon Ölçüm Cihazında Düz Enerji Tepkisinin Faydaları

Radyasyon ölçüm cihazının enerji tepkisi ölçüm sonuçlarını ve iş akışını nasıl etkiler? RaySafe 452 Radyasyon Anket Ölçer Ürün Müdürü Magnus Smith ile konuyla ilgili bazı sık sorulan soruları tartıştık.

RaySafe 452'nin düz bir enerji tepkisi olduğunu ve düzeltme faktörleri gerektirmediğini okudum. “Düz enerji tepkisi” ne anlama geliyor?

Düz bir enerji tepkisi, radyasyon ölçüm cihazının ölçülen doz için belirli enerjilerde olması gerekenden az veya çok yanıt vermediği anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, bir maruziyetten elde edilen doz 0.5 mSv ise, ölçüm cihazı tespit edilen fotonların enerjisinden bağımsız olarak 0.5 mSv göstermelidir.

Tüm ölçüm cihazlarının düz enerji yanıtı yok mu?

Aksine, bazı enerji seviyelerinde birçok ölçüm cihazı göstermesi gerekenden az veya fazla yanıt verir. Örneğin, düşük enerjili fotonların zayıflamasına neden olan hazne çeperi kalınlığı ve ince Geiger-Müller odaları (“pankek dedektörü”)  nedeniyle doğal olarak 50 keV civarında değer gösterilmesi gerekirken; birçok radyasyon ölçüm cihazı bu değeri 50 keV değerinden fazla ya da az gösterir.

Bir radyasyon ölçerin değişen enerji tepkisinin etkisi nedir?

Bu, uygulamaya ve ölçmeniz gereken parametrelere bağlıdır. Değişen bir enerji tepkisi her zaman bir dezavantaj değildir. Örneğin, bir Geiger-Müller pankek probunun aşırı tepkisi, duyarlılık arttığı için radyoaktif dökülmelerin saptanması için faydalı olabilir. Bununla birlikte, ölçümlerinizi ölçmeniz gerektiğinde, ölçümü doğru bir şekilde ölçmek için düz enerji tepkisine sahip bir cihaz gereklidir.

Ancak ölçüm cihazımın yanıtını biliyorsanız, doz ve doz hızı ölçümleri için düzeltme faktörlerini kullanmak mümkün mü?

Tek enerjili radyasyon ışınları için bu doğrudur, ancak gerçek dünyadaki radyasyon kaynaklarının çoğunun tek bir enerjisi yoktur. Örneğin, her zaman bir X-ışını makinesinden üretilen bir fotonun enerji spektrumu vardır. Aşağıdaki şekilde, 0,3 mm Cu filtrasyonu (SpekCalc ile hesaplanmıştır) ile 120 kV'de bir floroskopi makinesinden elde edilen foton enerji spektrumu gösterilmektedir.

Gerilim 120 kV olarak ayarlanmış olmasına rağmen, sonuçta meydana gelen foton enerjileri sıfırdan yaklaşık 110 keV'a yayılır. Foton enerjilerinin bu karmaşık kombinasyonu, ölçüm cihazınızla ölçtüğünüz şeydir. Foton enerjilerinin geniş bir dağılımı için, bir ölçüm cihazının değişen enerji yanıtını tek bir düzeltme faktörü oluşturamaz.

RaySafe 452 hem bir Geiger-Müller probu hem de yarı iletken diyotlar içerir. Düz bir enerji tepkisine nasıl sahip olabilir?

RaySafe 452'deki Geiger-Müller pankek dedektörü ve yarı iletken diyotların değişen enerji tepkileri vardır, ancak bunlar dahili olarak telafi edilen enerjidir. RaySafe 452, belirli enerjileri zayıflatmak ve diğerlerini artırmak için kullanılan farklı filtrelere sahiptir, bu da çok çeşitli enerjiler üzerinde düz bir enerji tepkisi ile sonuçlanır.

Bir radyasyon ölçerin düz bir enerji tepkisi kullanıcı olarak bana ne gibi avantajlar sağlar?

Düz bir enerji tepkisi ile manuel düzeltme faktörlerine gerek yoktur. Bu nedenle, hastalara ve personele dozu hafife alma riskini azaltırsınız. İş akışı perspektifinden bakıldığında, düz bir enerji tepkisi, insan hatası riskini azalttığınız ve veri analizi sırasında zaman kazandığınız anlamına gelir.

İlgili Ürünler

RaySafe 452 Radyasyon Ölçüm Cihazı