Giriş Yap

MENÜ

Blog

TEM

12

2019
Sınırsız Network’lerde Konumun Gücü

Monica Paolini, Netscout

NETSCOUT’un “sınırsız görünürlük” vizyonu, dijital dönüşüm ve sanallaştırmanın, günümüz network’ünde var olan unsurlar ve katmanlar arasındaki sınırları silip, network’lerin nasıl çalıştığını ve performans gösterdiğine baştan sona görünürlük getirdiği inancına dayanıyor. Network bileşenlerini izole eden sınırları azaltmak, operatörleri konum sınırlarından kurtarır, ancak konumdan network performansını soyutlamaz. Aksine, sınırları olmayan network’ler konumun gücünü açar.

Kurumsal Network’te Sınırları Kaldırma

İnternetin kültürler ve uluslararasında sınırları aşması ve yüksek derecede yerelleştirilmiş içerik ve hizmetleri desteklemesi gibi, iletişim network’lerimizdeki sınırları kaldırmak operatörlerin konumun değerini yoldan çıkarması bugünün network’lerinde mümkün değildir, burada işlev hala network mimarisinde sabit bir yere bağlanır ve trafik network üzerinden iletilen tek biçimli bir bit akışı olarak değerlendirilir.

Sınırlar azaldıkça, operatörler sadece network görünürlüğü kazanmaz (ya da buna ihtiyaç duymaz), aynı zamanda esneklik de kazanırlar(ya da buna ihtiyaç duyarlar). Sanallaştırılmış bir network neyin nereye gideceğini seçer. Hangi fonksiyonlar merkezi yerde veya bulutta tutulmalıdır? Hangileri edge’e doğru kaydırılmalı? Ve uygun edge neresi - hücre alanı, bir işletmenin bodrum katı, merkez ofisi veya büyükşehir veri merkezi? Network ne kadar dağıtılmalıdır? Farklı trafik akışları, hizmetler ve içerik türleri bu tür dağıtılmış network’lerde nasıl yönetilmelidir? İlk önce hangi bitler iletilmelidir?

5G Çağında Network Topolojisi

5G çağında, network’ler dinamik, çevik ve kendi kendini optimize eder hale gelir ve performans giderek artan bir şekilde sanallaştırılmış bir networkte fonksiyonun konumuna çevrilen gerçek zamanlı kaynak tahsisine ve network topolojisine bağlıdır.

Ve konum sadece performansı etkilemez. Ayrıca, network’ü dağıtma ve yönetme maliyetini, hizmet türlerini ve network’ün destekleyebileceği hizmet kalitesini ve yönetebileceği gelir akışlarını etkiler.

Gecikme bunun başlıca bir örneğidir. Bilgisayar kaynaklarını en yakın noktalara yerleştirerek ve belirli trafik ve hizmet türlerinde gecikmeyi düşük tutmak için network slicing kullanarak, operatörlerin network’lerinin topolojisini değiştirmeleri gerekir, ancak çevrimiçi oyun veya bazı IoT kurumsal uygulamaları gibi gecikmeye bağlı yeni hizmetlerden de yeni gelirler elde edebilirler.

Edge hesaplama (edge computing) ve network slicing, mekanı yeni ön plana çıkaran ana teknolojilerdir. Ortogonal olarak çalışırlar: edge merkezden network’ün çevresine yatay olarak hesaplama yapar; network’ü geçen paralel kanallarla dikey slicing kullanır. Kesişimleri, network kaynaklarının kullanımını optimize etmede konumun gücünü büyütür. Tüm trafik eşit olarak yaratılmamıştır ve son bilgi işlem ve network slicing, konuşlandırılmış kablosuz altyapının özellikleri dahilindeki trafik gereksinimlerindeki çeşitliliği yönetmek ve network topolojisinden en yüksek değeri almak için tasarlanmıştır.

Network’ten Daha Fazla Değer Çıkarma

Ancak, edge hesaplama ve network slicing işlemlerinin benimsenmesi, yer seçiminden değer elde etmenin ilk adımıdır. Daha da önemlisi, operatörler, 5G'nin söz verdiği gibi gecikmeden - ve ayrıca daha yüksek kapasite, güvenilirlik ve güvenlikten - tam olarak yararlanmak için nasıl uygulanacaklarına karar vermek zorundadır. Daha önce sorduğumuz soruların cevaplarına benzersiz bir cevap yok. Her operatör kendi cevaplarını bulmak zorunda kalacak ve bu tamamen yeni bir bölge olduğu için - satıcıların - mevcut verilerin nasıl kullanılacağını, ancak yine de büyük ölçüde kullanılmayan, network’lerden daha fazla değer elde etmek adına tüm kablosuz ekosistemi öğrenmesi gerekiyor.

Bu, network’ün değerinin nereden geldiği sorusunu akla getiriyor. Sürekli yapılan aramalar gibi geleneksel metrikler artık şebeke değerini yakalamak için yeterli değil. Network değerini en üst düzeye çıkarmak için, operatörler, belirli sonuçlar ve stratejik hedefler için network performansını optimize etmek zorundadır.

Değer Artırmak İçin Şebeke Operatörlerinin Tarafınca Sorması Gereken Önemli Sorular

 • Bir operatör neyi optimize etmeli?
 • Hangi maliyet-avantaj değişimlerini yapmaya istekli?
 • Gecikme örneğinde, hangi uygulamaların düşük gecikme garantisi sağlaması gerekir? (Ve hangileri için çaba harcanmalı? )
 • Operatör, farklı trafik akışlarının gereksinimlerini maliyet etkin bir şekilde nasıl dengeleyecek?
 • Bazı uygulamalardaki gecikmeyi azaltmak için ek maliyet ve çaba harcamak ne kadar ister?
 • Trafiği en iyi şekilde çalıştırmaktan ne kadar tasarruf etmeyi beklemeli?

Operatörlerin, bu iki soru setini - neyin nereye gittiğini ve neyin en iyi hale getirileceğini - ticari uygulamalarda en son hesaplama ve network slicing’in nasıl konuşacağına karar verdiklerinde cevaplamaları gerekir. Bu süreçte rehberlik etmek, doğru kararları vermek ve network yeteneklerini iyileştirmeye devam etmek için network boyunca görünürlüğe ihtiyaçları var.

Edge hesaplama ve network slicing birbiriyle etkileşime giren iki boyut -yatay ve dikey (horizontal ve vertical) eklediğinden, optimizasyon işleminin karmaşıklığını ve işlenecek veri miktarını da artırır. Belirli network, hizmet, talep ve stratejiler için doğru cevaplara ulaşmak adına; operatörler network’lerini anlamak ve sürekli bir optimizasyon sürecinde öğrendiklerini kullanmak için daha güçlü ama aynı zamanda daha yoğun bir yaklaşıma geçerler.

 • Uygulama veya hizmet düzeyinde network performansıyla ilgili güvenilir, ayrıntılı, konum farkında, gerçek zamanlı data toplayın.
 • Datalara gerektiği gibi erişme yeteneklerini geliştirin (örneğin, satıcılar arasındaki performans verileri).
 • Network verilerini katman, network dilimi ve mikro hizmet düzeyinde,  farklı kullanıcılar veya aygıtlar ve hizmetler için deneyim ve performans kalitesiyle ilişkilendirin.
  İlgili dataları belirleyin (örneğin, anomali tespiti, kullanıcı deneyimi) ve gerisini görmezden gelin.
 • Uzamsal ayrıntı düzeyi ile network’ü gerçek zamanlı olarak analiz edin, izleyin ve sorun giderin.
 • Sorunları çözmek ve network topolojisini ve gerçek zamanlı kaynak tahsisini optimize etmek için yanıtlar oluşturun.
 • İşlemi otomatikleştirin ve network performansını iyileştirmeye devam etmek için tekrarlayın.

Bu, optimizasyon işlemi farklı fonksiyonlar için ayrı ayrı yapılırsa veya daha genel olarak aşırı karmaşıklık yaratıyorsa, çözüme veya öğrenmeye yol açmayacak kadar ayrıntılı olan operatörlere veri vermekle sonuçlanabilecek zorlu bir dönüşümdür. Görünürlük, network’ün çalışmalarını gizlemek yerine onları şaşırtmaya neden olabilir.

Modern Network’ün Karmaşıklığını Yönetmek

Bu sıkıntıya düşmemek için operatörler, gerektiğinde network’ün daha iyi anlaşılmasını sağlamak için daha derine inmelerine izin veren, ancak yönetilemez bir yük eklemeden sağlam ve güvenilir bir optimizasyon süreci kurmalıdır. Öğrenme (AI ve machine learning) ve otomasyon kombinasyonu, operatörlerin edge computing ve network slicing gibi teknolojilerin, konumun değerini çıkarmayı ve network’ten yeni çalışma ve kar elde etmeyi mümkün kıldığı ek karmaşıklığı yönetmelerine yardımcı olacaktır.

Elbette, hala bu yönde ilk adımları atıyoruz ve dağıtılmış, konuma ve işleve duyarlı bir network’e geçmek zaman, çaba ve taahhüt gerektirir. Ancak, operatörler 5G network’lerini parlatmak istiyorlarsa dışarıda tutamayacakları bir fırsattır.