Giriş Yap

MENÜ

Blog

EKİ

12

2020
Teknik Not: Tek Fazlı Asterion AC Kaynaklarıyla Çok Fazlı ve Paralel Sistemleri Yapılandırma

Performans. Güven. Parlaklık.

Parlak bir yıldızın kalıcı gücünden esinlenen California Instruments ASTERİON serisi AC Güç Kaynakları AMETEK Programlanabilir güç, gelişmiş bir AC çözümleri platformu oluşturmak için zekayı ve esnekliği birleştirir. Bu kurulumu kolay tasarım, yüksek performans, programlanabilir AC ve DC güç sağlamak için gelişmiş teknolojiye sahiptir. Şık tasarımı, bu gücü parmaklarınızın ucuna getiren sezgisel bir dokunmatik ekran arayüzü ile maksimum güç yoğunluğunu düşük profilli bir form faktörüne dönüştürür. Merkezi kontrol ve benzersiz modülerlik, Asterion'u piyasadaki en kabul edilebilir platform haline getirir. Çığır açan yetenekleri, uygun fiyatlı, hassas güç kaynakları için standardı belirler.

Tek fazlı ASTERİON AC güç kaynakları ile çok fazlı bir sistem oluşturmak basittir, ancak kontrol ve iletişim için çeşitli seçenekler mevcuttur. Asterion AC güç kaynaklarından paralel gruplar yapılandırmak da basittir. Bu teknik not, asterion AC'NİZİ mevcut haberleşme seçenekleriyle çok fazlı veya paralel gruplarda başarıyla yapılandırmak için gerekli bilgileri sağlar.

Gelişmiş Özellikler

- 1U / 2U / 4U / 14U şasisinde yüksek güç yoğunluğu
- 500va’dan 36kVA
- Sezgisel dokunmatik panel kontrolü
- Yenilikçi ıx2 ™ akım katlama teknolojisi
- Uluslar arası çalışma için çok dilli ekran
- Daha yüksek güç için otomatik paralelleme
- Tek fazlı 1U modelleri ve 1 veya 3 faz seçilebilir 2U / 4U / 14U modelleri
- Komple avionic test paketleri (isteğe bağlı)
- ATE sürümü 1U, 2U ve 4U modellerinde mevcuttur
- Standart LXI LAN, USB ve RS232, isteğe bağlı GPIB

3 fazlı (çok fazlı) asterion sisteminin ön panel ile kurulurmu

Çok fazlı bir birim grubu kurmak için gerekli olan bağlantılar için Şekil 3-16'ya bakın; gösterilen örnek 3 fazlı bir sistem içindir. Çıkış hatları, hat ve RTN, bir ünitenin her çıkışından yüke bağımsız olarak bağlanır. Remote sense kullanılıyor ise, her birimin çıkış gerilimi hassas ayar istenen noktada yükün fazına bağlı olması gerekir.

Üniteler, LKM seçeneğine sahip ana ünite ve Lks seçeneğine sahip yardımcı üniteler ile clock/lock seçeneklerine sahip olmalıdır. Ana ünitenin (LKM) clock/lock konektörleri çıkış sinyalleri sağlar: frekansı ayarlamak için clock ve fazı ayarlamak için lock  kullanılır. Yardımcı ünitelerin (LKS) clock/lock konektörleri, ana üniteden gelen kontrol sinyallerini kabul etmek için girişlerdir. Clock/lock  arayüzleri sinyal veriyollarıdır, bu nedenle tüm ünitelerin clock ve lock Konnektörleri bağlanmalıdır. Programlama, geri okuma ve kontrol herbir birimin üzerinden yapılır. Ayrıca, yardımcı ünitelerin ana ünite fazına göre programlanmış fazları olmalıdır.

SCPI komutlarını veya ön panel ekranını kullanarak uzak dijital arayüz üzerinden çok fazlı çalışma için clock kaynağı ve yapılandırması ayarlanmalıdır. Ön panelden kurulum aşağıdaki gibidir:

  1. Yapılandırma, PONS CLOCK CONFIG  ekran menüsünde, ana ünitenin Master olarak ayarlanmış olması gerekir (bir PONS ayarında bir değişikliğin yürürlüğe girmesi için cihaz kapatılıp açılmalıdır); Asterion kullanım kılavuzunun 4.6.5 bölümüne bakın.
  2. Yapılandırma, PONS CLOCK CONFİG ekran menüsünde, yardımcı ünitelerin yapılandırmanın yardımcı olarak ayarlanması gerekir (bir PONS ayarında bir değişikliğin etkili olması için cihaz kapatılıp açılmalıdır AC girişi kapalı/açık olmalıdır); Asterion kullanım kılavuzunun 4.6.5 bölümüne bakın.
  3. CONFIGURATION, CLOCK MODE Ekran menüsünde, yardımcı ünitelerin clock kaynağı harici olarak ayarlanmış olması gerekir; Asterion kullanım kılavuzunun 4.6.5 bölümüne bakın.

SCPI komutları kullanarak Asterion’U 3 fazlı sistem olarak yapılandırma

  1. Ünite 1'de, bu üniteyi Master olarak ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın (PONS ayarında bir değişikliğin etkili olması için cihazın kapatılıp açılması gerekir); [SOURce:] PONSetup: CLOCk MAST
  2. Ünite 2 ve 3'te, üniteleri Yardımcı 1 (Faz B) ve Yardımcı 2 (Faz C) olarak ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın (PONS ayarındaki bir değişikliğin etkili olması için cihazın kapatılıp açılması gerekir); [SOURce:] PONSetup: CLOCk AUX
  3. Yardımcı 1 (FazB) ve Yardımcı 2'de (Faz C), bu ünitedeki clocku harici olarak ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın. Ana ünitede değil. [SOURce:]  FREQuency: MODE EXT

Bilgisayara bağlı 3 fazlı (çok fazlı) sistem.

LAN bağlantısı

Bir LAN kullanıldığında, lütfen birimleri aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

Router her birime farklı IP adresleri verecektir. Daha sonra LXİ Discovery Browser (Ametek Programlanabilir güç web sayfasından indirilebilir) ile her cihaz için IP adresleri bulunabilir. IP adresi Virtual Panels’te veya Labvıew gibi diğer programlarda kullanılabilir. Lütfen bu kurulumda çıkış voltajının ve akımının her bir güç kaynağı üzerinden bağımsız olarak ayarlanması gerektiğini unutmayın. Frekans sadece bir ana ünitede ayarlanır.

USB bağlantısı

Bir USB kullanıldığında, lütfen birimleri aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

Bağlantı yapılmadan önce lütfen Ametek Programlanabilir güç web sayfasından asterion USB VCP (sanal COM bağlantı noktası) sürücüsünü indirin ve bilgisayara yükleyin. Ayrıca lütfen USB/RS 232 adresini değiştirin, örneğin Master (Faz a) Adres 1, yardımcı 1 (Faz B) Adres 2 ve Yardımcı 2 (faz C) Adres 3. Sistem birbirine bağlandığında, her bir üniteye farklı comportlar atanacaktır, lütfen hangisinin hangi ünite olduğunu not edin ve yazılımınızda kullanın.

Asterion üzerinde RS232 arayüzü de mevcuttur, ancak bu yapılandırmada, çoğu yeni bilgisayarda RS232 arabirimi olmadığı için RS232 / USB dönüştürücüye ihtiyacınız olacaktır.

Paralel Sistem Kurulumu

Paralel üniteler grubu kurmak için gerekli bağlantılar için Şekil 3-17'ye bakın. Çıkış hatları, LINE ve RTN, her bir üniteden harici bir terminal bloğuna birlikte bağlanır. Remote sense kullanılırsa, çıkış voltajının tam olarak düzenlenmesinin istendiği noktada yüke yalnızca Ana ünite bağlanır; Yardımcı ünitelere remote sense bağlı değildir. Ana / Yardımcı Sistem Arabirim kablosu Ana ünite konektörü MASTER'dan Yardımcı ünite konektörü AUXILIARY'ya bağlanır. Ek Yardımcı üniteler, sinyal zincirindeki son ünitenin Ana konektöründen aşağıdaki ünitenin Yardımcı konektörüne bağlanır.

750 W veya 1500 W güce sahipbirimler, paralel bir grup oluşturmak için herhangi bir kombinasyonda bağlanabilir. 500 W güce sahip sahip üniteler, yalnızca aynı derecelendirmeye sahip ünitelere paralel bağlanmalıdır. Tüm programlama, değer okuma ve kontrol Ana ünite aracılığıyla yapılır. Ana / Yardımcı arabirim, Ana birim tarafından bildirilen akımın grup içindeki tüm birimlerin toplamı olması için otomatik olarak yapılandırılır. Yardımcı ünitelerin ekranları devre dışı bırakılır ve mesajını gösterir.

Paralel grup sistemi çalıştırıldığında, Yardımcı kaynaklara ve Ana kaynağa güç verme sırası önemli değildir. Sisteme güç verildikten sonra, bir Yardımcı güç kaynağının gücü kesilirse, Ana kaynakta "Aux Down, hepsinin açık olduğundan emin olun" bir hata mesajı görüntülenecektir. Yardımcı kaynağa yeniden güç verilirse, mesaj kaybolacak ve normal çalışma devam edecektir. Ana / Yardımcı Sistem Arabirim kablosu, kaynak kapatılırken Yardımcı kaynaktan çıkarılırsa, hata mesajı kaybolacak, ancak Ana kaynak doğru yapılandırmaya sahip olmayacaktır. Doğru konfigürasyonun oluşturulması için Ana kaynağın kapatılıp açılması gerekir.

Bilgisayara Bağlı Paralel Sistem

LAN bağlantısı

Bir LAN kullanıldığında, lütfen birimleri aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

Bu bağlantıda, bilgisayara yalnızca Ana ünite bağlanır. Router, IP adresini Ana üniteye verecektir. Daha sonra LXI Discovery Browser (AMETEK Programlanabilir Güçten indirilebilir) kullanarak, Ana ünite için IP adresi bulunabilir. IP adresi, Virtual Panels’te veya LabView gibi diğer programlarda kullanılabilir.

USB bağlantısı

Bir USB kullanıldığında, lütfen birimleri aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

Bu bağlamda sadece bir Ana ünite bilgisayar tarafından kontrol edilir ve adresin değiştirilmesine gerek yoktur. Bağlantı yapılmadan önce lütfen AMETEK Programlanabilir Güç web sayfasından Asterion USB VCP (Sanal COM Bağlantı Noktası) sürücüsünü indirin. Sürücünün kurulumundan sonra ve ünite bağlandığında COM Portu atanacaktır. Birimi kontrol etmek için lütfen bunu Virtual Panels veya LabView gibi başka bir yazılımda kullanın.

Asterion’da RS232 arayüzü de mevcuttur ancak bu konfigürasyonda, çoğu yeni bilgisayarda RS232 arayüzü olmadığı için RS232 / USB dönüştürücüye ihtiyacınız olacaktır.

Garanti beyanı: AMETEK Programmable Power Inc. ürünlerinin malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Garanti süresi, ürünün orijinal alıcıya ilk gönderildiği tarihten itibaren geçerlidir (ürüne göre garanti süreleri için web sitesine bakın). Asterion AC, üç (3) yıllık garantiyle gelir. Genişletilmiş garantiler mevcuttur.