Giriş Yap

MENÜ

Blog

EKİ

02

2020
Temel Güç Kalitesi Metodolojisi ve Ortak Şüpheli Devreler

Katı hal teknolojisinin evriminden büyük faydalar sağlamaktayız ancak bu teknolojinin kalbinde yatan mikroelektronik temiz güç gerektirir. Daha yüksek hız ve düşük gerilimler kaliteli güç dışında bir şeye giderek daha az tolerans göstermek demektir. Güç Kalitesi, düşüşler, yükselmeler, kesintiler ve geçici akımlar gibi gerilim dalgalanmalarından akım harmonikleri, performans kabloları ve topraklamalara kadar çok sayıda konuyu içerir. Kötü Güç Kalitesinin belirtileri arasında aralıklı kapanmalar ve sıfırlanmalar, bozuk veriler, beklenmedik ekipman arızaları, görünür bir neden olmadan bileşenlerin aşırı ısınması vb. yer alır. Bunlar da çalışılmayan süre, düşen verimlilik ve personelin sinirlerinin bozulması gibi nihai maliyetler doğurur.

Olay mahallinden başlamak

Güç Kalitesi sorunlarını gidermek için "kurban yüke" olabildiğince yakın çalışılmaya başlanmalıdır. "Kurban yük" hassas yüktür, genelde elektroniktir ve bir şekilde arıza vermiştir. Kötü Güç Kalitesinden şüphelenilir ancak işinizin bir parçası da Güç Kalitesini diğer olası nedenlerden (donanım, yazılım?) izole etmektir. Bir dedektif gibi siz de olay mahallinden başlamalısınız. Baştan sona izlenen bu yaklaşım sizi uzun bir yolculuğa çıkarabilir. Gözlerinizin keskin olması ve bazı temel ölçümleri yapmanız gerekir. Alternatif bir yol da üç fazlı monitör kullanarak servis girişinden başlamak ve "kurban yüke" doğru gelmektir. Sorun şebekeden kaynaklanıyorsa bu çok daha kullanışlıdır. Yapılan çok sayıda araştırma, Güç Kalitesi sorunlarının büyük kısmının tesisten kaynaklandığını göstermiştir. Aslında, genel bir kural olarak, Güç Kalitesi servis girişinde en iyidir (şebeke bağlantısı) ve dağıtım sisteminde aşağı akış ile ilerledikçe bozulur. Bunun sebebi tesisin kendi yüklerinin sorun yaratmasıdır. Başka bir aydınlatıcı bilgi olarak, Güç Kalitesi sorunlarının %75'i kablolama ve topraklama sorunlarıyla ilgilidir! Bu nedenle, çoğu Güç Kalitesi yetkilisi mantıklı sorun giderme akışının, öncelikle binanın elektrik altyapısını tanılamak ve ardından gerekiyorsa izleme yapmak şeklinde olması gerektiğini önerir. Baştan sonra sorun giderme prosedürümüz bu dedektiflik işini yapmanızda size yardımcı olacaktır.

İlk adımlar

1. Bir harita oluşturun: Tek bir hat edinin veya oluşturun.İncelenecek alan hakkında çalışma bilgisi olmadan Güç Kalitesi sorunlarını tanılamak zordur. Alanın tek hat şemasını belirleyerek veya yeniden oluşturarak başlayabilirsiniz. Tek hat, ac güç kaynaklarını ve bunların beslediği yükleri belirler. "Uygulanmış" tek hatta, kırmızı olan hat sizin istediğinizdir. Yerinde çalışıyorsanız kafanızda zaten bir harita vardır ancak kağıda dökülürse hem sizin hem de diğer herkes için daha yararlı olur. Alana çalışmak için ilk defa geliyorsanız güncel tek hat almak için yeni yükleri veya sistemde son zamanlarda yapılmış diğer değişikliklerin belirlenmesi gerekir. Bu neden yapılır? Sistemler dinamiktir, zaman içinde değişirler ve bu genelde planlanmamış ve rastlantısal şekillerde gerçekleşir. Ayrıca, bazı sorunlar neden ve etki bazında yerel iken çoğu sorun sistemin bir parçasının bir diğeriyle etkileşiminden kaynaklanır. Sizin göreviniz bu sistem etkileşimlerini anlamaktır. Dokümantasyonunuz ne kadar tamsa o kadar iyi durumda olursunuz.

En çok yardıma ihtiyaç duyulan alanların sistemde olanlarla ilgili en az kayıt bulunan alanlar olduğu doğrudur. Bir danışman kendisine teslim edilen belgeleri gerçekte sahada olana göre güncelleyerek yaptığı işin hakkını verir. Kural basittir; inceleme sırasında, iyi bir belgeleme almak için elinizden geleni yapın ama bu belgelerin bulunabilirliğine fazla güvenmeyin.

2. Alanı gezin Bazen görsel bir inceleme çok sayıda ipucu verebilir:

• Çok sıcak olan bir transformatör
• Sıcaklık yüzünden rengi değişmiş kablolar veya bağlantılar
• Papatya diziliminde uzatma şeritleri olan muhafazalar
• Güç kablolarıyla aynı kablo kanallarında çalışan sinyal kabloları
• Alt panellerde ekstra nötr topraklama bağlantıları.
• Havada biten borulara bağlanan topraklama iletkenleri.

En azından, tesisteki kablolama ve tipik yükler hakkında genel bir bilgi edinirsiniz.

3. Etkilenen personelle görüşme ve olay kaydı tutma

Etkilenen ekipmanla çalışan insanlarla görüşün. Sorunun tanımını edinirsiniz ve genelde beklenmedik ipuçları ile karşılaşırsınız. Sorunların ne zaman olduğu ve belirtilerin neler olduğu hakkında kayıt tutmak için iyi bir uygulamadır. Bu, aralıklı meydana gelen sorunlar için çok önemlidir. Amaç, "kurban yükte" meydana gelen sorunla başka bir yerdeki eşzamanlı olay arasında ilişki kurmayı sağlayacak bir düzen bulmaktır. Normalde, sorun kaydı tutmak etkilenen ekipmana en yakında bulunan operatörün sorumluluğudur.

Güç Kalitesi Şüpheli Devrelerin Sırası Şebeke kaynağından muhafazaya

Yıldırım düşmesi

Düzgün darbe koruması kurulu değilse son derece yıkıcı olabilir. Ayrıca uzaktaysa şebeke hattında düşüşlere veya düşük gerilime neden olabilir. Yakındaysa yükselmeye veya yüksek gerilime neden olabilir. Nihai değerlendirmede, yıldırım düşmesi bir doğa olayıdır ve insanın kendisine verebileceği zarar ile aynı kategoriye girmez.

Şebeke otomatik kesicinin yeniden kapanması

Kısa süreli düşüşlere/kesintilere neden olur ancak alternatifi olan uzun süreli kesintiye göre daha iyi bir çözüm sunar.

Şebeke kapasitörü anahtarlaması

Yüksek enerjili gerilim dalgalanmalarına neden olur (dalgada geçici akım gibi gözükür). Kapasitör bankı tesise yakınsa bu geçici akım bütün binaya yayılabilir.

Yeterli dağıtım transformatörü olmadan ticari yük artışları

Yanlış yerlerde köşeleri kesmeye çalışmak; yirmiden fazla olay olan yerde 208 V besleyici çalıştırmak Güç Kalitesi sağlamaz.

Harmonik yüklere uygun olmayan jeneratör setleri

Aşırı gerilim bozulması elektronik kontrol devrelerini etkiler. SCR besleyici yükleri varsa çentikleme, frekans kontrol devrelerini etkileyebilir.

Harmonik etkileri düşünmeden PF düzeltme kapasitörleri uygulamak

Harmonikler ve kapasitörler karışmaz. Genleşmiş bu kapasitörler yardım çağrısı yapar.

Hatta çalıştırılan yüksek torklu motor yüklerinden ani akımlar

Yük çok fazlaysa veya kaynak empedansı çok yüksekse gerilim düşüşleri görülür. Aşamalı motor çalıştırmanın faydası olur.

Elektrik Panosunda normalden küçük nötrler

3. harmonik döneminde, nötrler faz iletkeni kadar veya ondan fazla akımı kolayca taşıyabilir. Bunların küçük olması, pabuçların aşırı ısınmasına, olası yangın tehlikelerine ve yüksek Nötr -Toprak gerilimine yol açar.

Güç ve sinyal kablolarını birlikte çalıştırmak

Sinyal kablosunu ikincil tek kablo transformatör ve güç kablosunu da birincil olarak düşünün. Kuplaj fırsatları sınırsızdır.

Gevşek kanal bağlantıları ve yeşil kablolu topraklama iletkeni eksiği

Açık veya yüksek empedanslı topraklama devresine neden olur. Güç Kalitesi veya güvenlik açısından iyi değildir.

Branşman devrelerinde paylaşımlı nötrler

Yük etkileşimine ve aşırı yüklü nötrlere neden olur.

Hassas yüklü branşman devrelerini paylaşan lazer yazıcılar ve fotokopi cihazları

Periyodik gerilim düşüşleri ve geçici akım anahtarlama.

Yanlış kablolanmış muhafazalar (Nötr - Toprak yer değiştirmiş)

İnanması güç olsa da çok sıkça karşılaşılır. Dönüş akımlarını topraklama iletkenine gönderir ve parazitli topraklamaya neden olur.

Her uçta farklı topraklama referansına bağlanmış veri kabloları

Of! Ekipman kılıfı ve veri kablosu konektörü arasında gerilim olarak gözükür.

Yüksek frekanslı parazit

En etkili yüksek frekanslı topraklama tekniği Sinyal Referansı Şebekesi (SRG) kurulumudur.

Kendi sınıfları içinde
Yalıtımlı topraklama çubukları (aşağıda)

Toprak yüksek empedanslı bir yoldur ve yeterince akımın geçmesini engelleyerek kesiciyi attırabildikleri için güvenlik tehlikesi yaratırlar. Ayrıca topraklama devrelerine neden olurlar; sonuçta, her elektronun geldiği yere dönmesi gerekir. Güç Kalitesinin en büyük gizemlerinden biri bazı üreticilerin yalıtımlı topraklama çubuğu takılmadığı sürece ekipman garantisinin geçersiz olacağında ısrar etmesidir.

Yasa dışı Nötr - Toprak bağlantıları

Toprağa dönüş akımları gönderir. Güç Kalitesi sorunu olmasının yanında aynı zamanda sıhhi tesisat sorunudur. Dönen topraklama akımları su borularında korozyona neden olur.