MENÜ

Blog

ŞU

12

2024
Veri Toplama Nedir (DAQ)?

Veri Toplama (DAQ), voltaj, akım, sıcaklık, basınç, ses veya hareket gibi elektriksel veya fiziksel şeylerin ölçümüdür. Bu sinyallerin dijital verilere dönüştürülmesi, bunların daha ileri işlemler için analiz edilmesi ve saklanması için gereklidir. DAQ sistemleri, bilimsel araştırma ve endüstriyel otomasyondan çevresel izleme ve tıbbi teşhise kadar çok çeşitli uygulamalar için gereklidir.

Alanlar Arasında Çeşitli Veri Toplama Uygulamaları

Veri toplama, çeşitli fiziksel ve elektriksel olayların hassas ölçümünü ve analizini mümkün kılan çok çeşitli sektörlerde önemli bir rol oynar:

 1. Bilimsel Araştırmada: Sıcaklık dalgalanmaları, basınç değişimleri ve hareket gibi fiziksel olguları keşfetmek için gerekli olan veri toplama teknolojisinin, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi temel sağlık göstergelerinin izlenmesine yönelik tıbbi çalışmalarda da hayati önem taşıdığı kanıtlanmıştır.
 2. Endüstriyel Otomasyon kapsamında: Burada veri toplama, üretim süreçlerinin kontrol edilmesi ve izlenmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kimya tesislerinde sıcaklık ve basınç gibi kritik faktörlerin değerlendirilmesine ve robotik montaj hatlarının işleyişinin denetlenmesine yardımcı olarak endüstriyel operasyonları kolaylaştırır.
 3. Çevresel İzleme İçin: Bu teknoloji, çevre koruma çabalarında önemli bir müttefiktir. Hava kalitesi, nem ve sıcaklık gibi önemli çevresel ölçümlerin izlenmesine yardımcı olur ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonların değerlendirilmesinde ve nehirler ve göllerdeki su kalitesinin analiz edilmesinde etkilidir.
 4. Havacılık ve Savunmada: Havacılık ve savunma uygulamalarındaki karmaşık sistemlerin yönetilmesi ve izlenmesinde veri toplama çok önemlidir. Uçak motor performansının değerlendirilmesine ve savunma ekipmanlarındaki sıcaklık ve basınç gibi çeşitli parametrelerin gerçek zamanlı izlenmesine yardımcı olur.
 5. Tıbbi Teşhis Kapsamında: Sağlık sektöründe EKG, EEG ve EMG okumaları gibi kritik fizyolojik verilerin kaydedilmesi için veri toplama teknolojileri kullanılmaktadır. Bu özellikle cerrahi prosedürler sırasında ve teşhis testlerinde çok önemlidir.

Genel olarak, veri toplamanın faydası çeşitli endüstrilere yayılarak ayrıntılı, doğru ve güvenilir veri toplama ve analizi gerektiren uygulamalardaki önemini vurgulamaktadır. Bilimsel araştırmaları ilerletmek, endüstriyel süreçleri optimize etmek, çevreyi korumak, otomotiv, havacılık ve savunmada güvenliği sağlamak veya tıbbi teşhise yardımcı olmak olsun, veri toplama teknolojileri vazgeçilmezdir.

Veri Toplama Sistemleri

Veri Toplama Sistemi Nedir?

DAQ (Veri Toplama) sistemi, çeşitli sensörlerden veya dönüştürücülerden verileri ölçmek ve toplamak için kullanılan bir dizi bileşen ve cihazdır. Daha fazla analiz ve işleme için fiziksel veya elektrik sinyallerinin dijital verilere dönüştürülmesini içerir.

Tipik bir DAQ sistemi üç ana bölümden oluşur:

 1. Sensörler veya Dönüştürücüler: Bu cihazlar sıcaklık, basınç veya voltaj gibi fiziksel veya elektrik sinyallerini ölçülebilir büyüklüklere dönüştürür.
 2. Sinyal Koşullandırma Devreleri: Bu devreler, sensörlerden gelen sinyallerin kalitesini ve doğruluğunu artırmak için yükseltir, filtreler veya sayısallaştırır.
 3. Veri Toplama Cihazı: Bu cihaz, koşullandırılmış sinyalleri örnekler ve sayısallaştırır ve bunları analiz ve depolama için bir bilgisayara veya başka bir işlem birimine gönderir. Veri toplama cihazı, bağımsız bir ünite veya bilgisayarın PCI veya USB bağlantı noktasına bağlanan takılabilir bir kart olabilir.

 

DAQ sistemleri bilimsel araştırma, endüstriyel otomasyon, çevresel izleme, havacılık ve savunma ve tıbbi teşhis dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Fiziksel veya elektriksel olayların ölçülmesinde, analiz edilmesinde ve kontrol edilmesinde önemli bir rol oynayarak araştırmacıların, mühendislerin ve teknisyenlerin verileri doğru ve verimli bir şekilde toplayıp analiz etmelerini sağlar.

Veri Toplama Sistemi Nasıl Seçilir

Doğru Veri Toplama (DAQ) sisteminin seçilmesi, çeşitli uygulamalarda hassas ve güvenilir ölçümler elde etmek için çok önemlidir. Bir DAQ sisteminin etkinliği, birkaç temel faktörün dikkate alınmasını içeren belirli ölçüm gereksinimlerini doğru bir şekilde karşılama yeteneğinde yatmaktadır:

 1. Doğruluk ve Çözünürlük: DAQ sisteminin etkinliğinin özü, büyük ölçüde analog-dijital dönüştürücünün (ADC) çözünürlüğü ve referans voltajının kararlılığı tarafından belirlenen doğruluğudur. Daha hassas ölçümler için daha yüksek çözünürlüklü ADC'lere ve sabit referans voltajlarına sahip sistemleri tercih edin.
 2. Örnekleme Hızı: Hızla değişen sinyalleri içeren uygulamalar için gerekli olan yüksek örnekleme hızı, yüksek hızlı veri toplama ve dinamik kontrol sistemleri için çok önemlidir.
 3. Sinyal Koşullandırma: Kalitelerini ve doğruluğunu artırmak için çeşitli sensörlerden gelen sinyallerin güçlendirilmesi, filtrelenmesi veya sayısallaştırılması dahil olmak üzere güçlü sinyal koşullandırma yetenekleri arayın. Bu özellikle termokupllar, gerinim ölçerler ve ivmeölçerler gibi farklı sensör türlerine uyum sağlamak için önemlidir.
 4. Yazılım Uyumluluğu ve İşlevselliği: DAQ sisteminin, etkili veri görselleştirme araçları sunan ve birden fazla programlama dilini destekleyen, kullanıcı dostu bir yazılımla birlikte geldiğinden emin olun. Windows, Linux veya Mac OS gibi çeşitli işletim sistemleriyle uyumluluk sistemin çok yönlülüğünü artırır.
 5. Kanal Sayısı: Sistemin destekleyebileceği kanal sayısını göz önünde bulundurun. Daha yüksek kanal sayısı, sistemin birden fazla sinyal türünü yönetme esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini artırır.
 6. Çevresel Uyumluluk: Sistemin, uygulamanızın belirli çevresel koşulları altında çalışma yeteneğini değerlendirin.
 7. Bütçe Kısıtlamaları: Sistem veya cihazın fiyatını ve gerekli ek aksesuarları veya yazılımı içeren genel maliyeti değerlendirin.

Bu hususları dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurarak yalnızca özel ihtiyaçlarınızla uyumlu olmakla kalmayıp aynı zamanda performans, çok yönlülük ve bütçe arasında denge sağlayan bir DAQ sistemi seçebilirsiniz. Bu yaklaşım, seçilen sistemin gerekli veri toplama görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini garanti eder.

DAQ Sistemleriyle Mühendislik Kararlarını İyileştirme

DAQ Sistemlerinden Elde Edilen Temel Bilgiler

DAQ sistemleri, fiziksel veya elektriksel olayların izlenmesi için çok önemli olan çeşitli sensörlerden verilerin yakalanması ve kaydedilmesinde etkilidir. Bu sistemler mühendislere veriye dayalı içgörüler sağlayarak aşağıdaki gibi alanlarda daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanır:

 • Eğilimler ve Model Analizi: Mühendisler, sıcaklık veya basınç gibi parametrelerdeki eğilimleri belirlemek için DAQ sistemlerini kullanır ve olası sorunların erken tespitine olanak tanır.
 • Arıza Tespiti ve Teşhisi: Mühendisler, DAQ sistemlerinden gelen verileri analiz ederek sistemlerdeki arızaları tespit edebilir, arızalı bileşenleri veya sensörleri tespit edebilir.
 • Performans Optimizasyonu: DAQ verileri verimsizliklerin belirlenmesine yardımcı olur, mühendislere sistem performansını optimize etme ve üretkenliği artırma konusunda rehberlik eder.
 • Kestirimci Bakım: Veri eğilimlerini analiz etmek, bakım ihtiyaçlarının tahmin edilmesine ve sistem arızalarının önlenmesine yardımcı olur.
 • Kalite Kontrol: Üretimde DAQ sistemleri, ürün kalitesinin sağlanmasında ve gerekli spesifikasyonlardan sapmaların tespit edilmesinde çok önemlidir.

Gelişmiş Tekniklerle Veri Toplamanın Geliştirilmesi

Gelişmiş Kalibrasyonun Birleştirilmesi

Günümüzde Veri Toplama sistemleri, üçüncü dereceden polinomları kullanan gelişmiş kendi kendine kalibrasyon tekniklerinden önemli ölçüde yararlanmaktadır. Bu yenilikçi yaklaşım, önceden belirlenmiş giriş sinyallerine dayalı olarak kalibrasyon katsayılarını otomatik olarak ayarlayarak ölçümlerin doğruluğunu büyük ölçüde artırır. Bu tür bir doğruluk, havacılık, savunma ve otomotiv uygulamaları da dahil olmak üzere hassas veri toplamanın kritik olduğu sektörlerde vazgeçilmezdir.

Ölçüm Doğruluğunda İzolasyonun Önemi

İzolasyon, DAQ sistemlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamada çok önemli bir rol oynar. Ölçüm devrelerinin elektriksel gürültü ve voltaj farklılıkları gibi potansiyel bozulmalardan korunmasını içerir. Galvanik ve manyetik izolasyon gibi izolasyon tekniklerinin kullanılması, özellikle yüksek voltajlı ortamlarda veya elektriksel girişime duyarlı alanlarda toplanan verilerin bütünlüğünü korumak açısından çok önemlidir.

Güvenilir Ölçümler için Gelişmiş İzolasyon Teknikleri

Ölçümlerin bütünlüğünü korumak, veri toplamanın temel bir yönüdür. DAQ sistemleri genellikle hassas ölçüm bileşenlerini harici elektriksel bozulmalardan korumak için gelişmiş izolasyon yöntemleri içerir. Bu sistemler, fiziksel veya elektromanyetik bariyerler oluşturarak, yüksek elektromanyetik girişimin veya dengesiz elektrik koşullarının olduğu ortamlarda bir zorunluluk olan gürültü veya voltaj dalgalanmalarının veri doğruluğunu etkilemesini önler.

Sinyal Akışından ve Uzaktan İzlemeden Yararlanma

 

Sinyal akışı ve uzaktan izleme, DAQ alanında çığır açan gelişmelerdir. Yüksek hızlı sinyal akışı, dinamik ve zorlu test ortamlarında gerekli olan verilerin gerçek zamanlı yakalanmasını ve analizini kolaylaştırır. Ek olarak uzaktan izleme yetenekleri, operatörlerin verileri uzaktan yönetmesine ve görselleştirmesine olanak tanıyarak, özellikle karmaşık, sürekli izlenen sistemlerde operasyonel esnekliği ve verimliliği artırır.

Keithley Instruments'ın Gelişmiş DAQ Sistemleri

Keithley'in DAQ Yeteneklerine Genel Bakış

Keithley Instruments, doğru ölçüm yetenekleri, hızlı tarama ve çok yönlü kurulum seçenekleriyle bilinen bir dizi gelişmiş veri toplama sistemi sunmaktadır. Bu sistemler bilimsel araştırma, endüstriyel otomasyon ve daha fazlası gibi alanlardaki çeşitli ölçüm ve analiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Keithley DAQ6510: Zengin Özellikli Veri Toplama Sistemi

Front view of Keithley DAQ6510

Keithley DAQ6510, bir dizi temel işlevi tek, sağlam bir ünitede birleştirerek veri toplamada çok yönlülüğü tanımlar. Bu sistem, aşağıdakileri içeren göze çarpan özelliklerle çeşitli ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır:

 • Hassas Multimetre: Elektrik parametrelerinin doğru ölçümü için.
 • Hızlı Tarama Yeteneği: Hızlı veri toplamayı sağlar.
 • Dijitalleştirme İşlevselliği: Analog sinyalleri dijital formata dönüştürür.
 • Entegre Veri Kaydedici: Verilerin verimli bir şekilde kaydedilmesi ve saklanması için.
 • Kapsamlı Ölçüm Aralığı: Gerilim, akım, direnç, kapasitans, sıcaklık ve frekansı ölçebilir.
 • Yüksek Kanal Desteği: 80'e kadar kanal barındırır, bu da onu büyük ölçekli veri toplama için ideal kılar.
 • Hızlı Tarama Hızı: 1 MS/s tarama hızına ulaşarak veri toplama sürecini kolaylaştırır.

Kapsamlı ve çeşitli veri toplama gerektiren senaryolar için tasarlanan Keithley DAQ6510, gelişmiş bağlantı ve çeşitli sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlama konusunda mükemmeldir. Birden fazla kanalı yönetebilme ve yüksek tarama hızını sürdürebilme yeteneği, onu kapsamlı veri toplama görevleri için birincil seçenek olarak konumlandırıyor.


Keithley DMM7510: Gerçek Zamanlı Örnekleme Özelliğine Sahip Dijital Multimetre

Front view of Keithley DMM7510

Keithley DMM7510, hassas bir dijital multimetrenin işlevselliğini gerçek zamanlı örnekleme osiloskopuyla birleştirir. Temel özellikler şunları içerir:

 • Kullanıcı dostu arayüz
 • Gerilimi, akımı, direnci, kapasitansı ve sıcaklığı ölçme yeteneği
 • 20 kanalla donatılmıştır
 • 1 MS/s örnekleme hızı Bu cihaz, çeşitli parametrelerde ayrıntılı ve hızlı ölçüm gerektiren uygulamalar için idealdir.

Keithley DMM6500: Çok Yönlü Masaüstü/Sistem Dijital Multimetre

Home screen of Keithley DMM6500

DMM6500 61⁄2 Haneli Masaüstü/Sistem Dijital Multimetresi, Keithley'in sunduğu bir diğer önemli ürün. Bu multimetre özellikle yüksek hızlı ölçümler ve çoklu parametre takibi gerektiren uygulamalar için kullanışlıdır. Hem bağımsız bir araç olarak hem de daha büyük bir DAQ sisteminin parçası olarak işlev görmesiyle esnekliğiyle dikkat çekiyor. Yetenekleri şunları içerir:

 • Diğerlerinin yanı sıra voltaj, akım, direnç ölçümü
 • 10 kanala kadar
 • 10 MS/s'lik yüksek örnekleme oranı

Keithley Instruments'ın bu sistemlerinin her biri, çeşitli uygulamalar için verimli ve doğru veri toplamayı mümkün kılarak masaya benzersiz güçler katıyor.


Neden Keithley DAQ Sistemlerini Seçmelisiniz?

Yüksek Doğruluk: Keithley Instruments'ın DAQ sistemleri, doğru ölçümleri sağlamak için yüksek çözünürlüklü ADC'ler, kararlı referans voltajları ve yüksek kaliteli sinyal koşullandırma devreleri dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli bileşenlerle tasarlanmıştır.

Yüksek Hızlı Tarama: Keithley Instruments'ın DAQ sistemleri, hızlı veri toplama ve analize olanak tanıyan yüksek hızlı tarama kapasitesine sahiptir. Bu, onları gerçek zamanlı izleme ve kontrol gerektiren uygulamalar için ideal kılar.

Esnek Yapılandırma: Keithley Instruments'ın DAQ sistemleri esnek ve yapılandırılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcıların sistemi kendi özel ölçüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirmesine olanak tanır. Bu, birden fazla sensör türünü, giriş/çıkış yapılandırmalarını ve sinyal koşullandırma seçeneklerini destekleme yeteneğini içerir.

Kullanıcı Dostu Yazılım: Keithley Instruments'ın DAQ sistemleri, veri görselleştirme araçları sağlayan ve birden fazla programlama dilini destekleyen kullanıcı dostu yazılımla birlikte gelir. Bu, kullanıcıların sistemdeki verileri kontrol etmesini ve analiz etmesini kolaylaştırır.

Sektör Lideri Destek: Keithley Instruments, kapsamlı dokümantasyon, teknik destek ve eğitim programları dahil olmak üzere sektör lideri desteğiyle tanınır. Bu, kullanıcıların DAQ sistemlerinden en iyi şekilde yararlanabilmelerini ve optimum performansa ulaşabilmelerini sağlar.

Genel olarak Keithley Instruments'ın DAQ sistemleri doğruluk, hız, esneklik ve kullanıcı dostu olma açısından öncülük ediyor. Keithley Instruments'ın DAQ sistemleri, farklı sektörlerde araştırma, otomasyon ve veri toplama gibi birçok kullanım için mükemmeldir. Güçlü parçalara sahiptirler, farklı şekillerde kurulabilirler ve kullanımı kolay yazılımlara sahiptirler. veri toplama ve analiz için. havacılık ve savunmaya.

Sonuç olarak

Modern teknolojinin çeşitli ortamında Veri Toplama (DAQ), çeşitli sektörlerde vazgeçilmez bir araç olarak duruyor. Bilimsel araştırmalarda hassas ölçümlerin sağlanmasından endüstriyel süreçlerin optimize edilmesine, çevresel bütünlüğün sağlanmasına ve tıbbi teşhislerin geliştirilmesine kadar DAQ sistemleri hayati önem taşıyor. Gelişmiş kalibrasyonları, sağlam izolasyonları ve sinyal akışı ve uzaktan izleme gibi yenilikçi özellikleri, çok yönlülüklerini ve uyarlanabilirliklerini göstermektedir. Doğru ve güvenilir veri toplama talebi arttıkça, DAQ sistemlerinin bilinçli karar vermeyi kolaylaştırma ve teknolojik ilerlemeyi yönlendirmedeki önemi giderek daha belirgin hale geliyor.