MENÜ

Duyuru Detay

ENOSAD Üyesi olduk
01 Mayıs 2013

Endüstriyel Otomasyon Sanayiciler Derneği’ne (ENOSAD) Mayıs 2013 itibariyle, Netes Mühendislik olarak üye olduğumuzu paylaşmak isteriz.

ENOSAD Hakkında bilgi edinmek için http://www.enosad.org.tr/index.php linkini ziyaret edebilirsiniz.

Yaklaşık 100 civarı ENOSAD üyelerine;  http://www.enosad.org.tr/uyeler.php linkinden; 

Netes Mühendislik’e ait ayrıntılı bilgilere ise; http://www.enosad.org.tr/uyeGoster.php?id=112 linkinden erişebilirsiniz.