MENÜ

Terco PST-2200 - Güç Sistemleri Laboratuvarı

Ürün Adı
Terco PST-2200 - Güç Sistemleri Laboratuvarı
Ürün Kodu
Terco PST-2200
Garanti Süresi
12 Ay

Laboratuvar ilgili personelin elektrik santralinin yönetilmesi, çalıştırılması, bakimi amacı ile dizayn edilmiştir. Simülatör ayrıca öğrenci eğitimi ve üniversite bünyesindeki araştırmalar amacı ile de kullanılabilir. Laboratuvar aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır;

 • PST 2210 Elektrik santrali modülü
 • PST 2220 İletim ve Dagitim hattı modülü
 • PST 2230 Receiving Substation modulü
 • PST 2240 Yük modülü
 • PST 2250 SCADA modülü

Ek modüller:

 • PST 2260 HV–DC modülü
 • PST 2270 Mobil Türbin –Jeneratör modülü
 • PST 2280 Güç Faktörü kontrol modülü

Güç Sistemleri Simülatörü güç yönetimi ile ilgili personel, elektrik santralleri ve trafo merkezlerinde görevli operatörler, bakim personeli, öğrenci eğitimi ve üniversitelerdeki araştırma amacına uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Sistem gerçek yasamda karşılaşılanlara çok yakın olmakla birlikte insani hataları dikkate alacak emniyete sahiptir. Sistem, Elektrik Santral Modülü, İletim ve Dağıtım Hattı Modülü, Trafo Merkezi Modülü, Yük Modülü ve Skada Konsolü olmak üzere toplam beş modülden oluşmaktadır. Tüm modüler tek başlarına ve diğer modüllerle çalışabilmektedir. Sistem 5 metal çerçeveden oluşur. Her çerçeve ise kalınlığı minimum 48 cm olan 2 ayak tarafından tutulmaktadır.

Elektrik Santral Modülü bara ve devam eden hattın simülasyonunu sağlamaktadır. Elektrik Santral Modülü üzerindeki denetim panosu türbin, senkron jeneratör, doğrultucu, malzemeler, senkronlayıcı ve evreleyici aygıtlar, kuvvetlendirici trafo, akim ve gerilim trafoları, koruyucu röleler, göstergeçleri vardır. A-B baraları, iki devam eden hatta (koruyucu röleler, cihazlar ve kontrol panosuna) sahiptir. Sistem, iki ya da daha fazla türbin jeneratörün opsiyon olarak eklenmesine olanak sağlamaktadır.

İletim ve Dağıtım hattı modülü empedans elemanlarını değiştirmeye ve birleştirmeye imkan veren 7 farklı sembolik 3 fazlı ileti hattına sahip olmaktadır. Bu iletim hattı OH HV- seviyesindeki kablo dağıtım modellemesini oluşturabilir.

Tüm modellerde yer alan bobin, kapasitör ve dirençler aşırı yük korumalı olarak dizayn edilmiştir. Direnç, İndüktif ve kapasitif yüklerin tek ve üç fazlı kombinasyonlu yük üniteleri simetrik olmayan yapılar gibi simetrik yapılara ait yerel yüklerin ötesinde endüstriyel yapıları da simüle edilebilmektedir. Her bir modülün üzerinde bulunan koruyucu röle bloklarının yani sıra akim ve gerilim trafoları birbirine jumper ile bağlanabilmektedir. İletim hatları üzerinde bulunan empedans elemanları diğer iletim linklerinin diğer ana karakteristiklerine dizayn amaçlı olarak farklı şekillerde bağlanabilmektedir. Böylece korumalara ait birbirine uyumlu farklı bağlantılar sağlanabilmektedir.

Tüm koruyucu röleler, salter ve gösterge bağlantılarının yani sıra set işleminin kolayca yapılabildiği kontrol masası üzerinden kolayca erişilebilir özelliktedir. Tüm koruyucular uygulama simülatörünü kesmeden denenebilme imkanı verebilir. Koruma rölelerindeki tüm modüller ön kısımdan kolayca sökülebilir durumdadır. Her hangi bir koruyucu röle COMBIFLEX bağlantı sistemi sayesinde diğer röle ya da röle fonksiyonları ile değiştirilebilir, bağlanabilir ya da tamamlanabilir.

Mikro işlemcili 1 +4 zonlu mesafe koruma rölesi HV- trafo merkezindeki HV hatlarına opsiyon olarak eklenebilmektedir.

Elektrik Santral modülündeki güç üretimi Türbin yerine harici uyartımlı 2.0 kW DC Motor tarafından sürülen 3 fazlı 1.2 KVA’ lık senkron jeneratör tarafından temsil edilmektedir. Elektrik Santral modülündeki Türbin/Jeneratör farklı KW/ Hz karakteristiklerine set edilebilmektedir. Türbin/Jeneratör deki operasyon modu güç(frekans) ve reaktif güç(gerilim)e ilişkin olarak manuel ya da otomatik olarak seçilebilmektedir. Elektrik santral modülü üzerinde yer alan HV Bara kısmı yük transferi için birbirine bağlı A-B sistemine sahiptir. Tüm kesici fonksiyonları kontaktör röle ile çalıştırılabilmektedir. Bara kısmi dijital volt- ampermetre, dijital aktif-reaktif güç ölçer, tüm fazlar için dijital voltmetre senkronoskop un da dahil olduğu senkronlayıcı cihazlara ve gerilim seçici anahtara sahiptir.

İletim–Dağıtım hattı modülü 230 KV değerinde 110MVA iletim kapasiteli 100 km yi simüle edebilecek 2 adet HV pi-link, 70 KV değerinde 50MVA iletim kapasiteli 50 km yi simüle edebilecek 1 adet MV pi-link, 35 KV değerinde 20MVA iletim kapasiteli 20 km yi simüle edebilecek 2 adet MV pi-link, 11 KV değerinde 5 MVA iletim kapasiteli 5 km yi simüle edebilecek 1 adet Dağıtım OH pi-link, 11 KV değerinde 5MVA iletim kapasiteli 5 km yi simüle edebilecek 1 adet Dağıtım Kablo pi-link e sahiptir. Tüm farklı gerilim seviyeleri kullanıcının talebine göre adapte edilebilir. Her bir hat modeli bir adet 3 fazlı pi-link ve toprak linkine sahiptir. Modeller dahili bağlantıların jumper ve kablolar aracılığı ile yapıldığı modülün olduğu hat model bordunun üzerinde kurulabilmektedir. Tüm hat modülleri sadece hat model bordu üzerinden değil ayni zamanda yarıçap, grid ya da karmaşık bağlantıları gayet basit şekilde düzenlemenin sağlanması için 4 + 4 kutuplu bloklar üzerinden de erişilebilir durumdadır.

İndirici Trafo Merkezi iki gelen hat, iki HV bara, trafo, iki orta gerilim bara ve iki giden hatta sahiptir. İndirici Trafo Merkezi başka opsiyonlar ile genişlemeye imkan vermektedir. İndirici Trafodaki tüm kesiciler kontaktör röle ile çalıştırılabilir. İndirici Trafoda gelen güç için gerilim, akim ve güç ölçerler vardır. Gelen gücün baralaro arasındaki gerilim göstergesi vardır. Gelen hat için gerilim seçici anahtar vardır. Giden güç baraları arasındaki gerilim için gerilim ölçer vardır. Giden hat için gerilim seçici anahtar mevcuttur. Sistemde basbar aşırı akım korumasına sahiptir. Sistemde trafo fark koruması bulunmaktadır. HV/MV aşırı akim koruması olmalıdır ve nötr nokta gerilim toprak koruması mevcuttur. Giden hat -1 ve 2 için yönelimli topraklama ve 3 fazlı aşırı akım koruması vardır. Giden hat 2 için çok fonksiyonlu motor koruma rölesi seçeneğini opsiyonel seçenek olarak sunabilmektedir. İndirici trafo modülünde 2 KVA Y-Y-∆ gerilim düşürücü trafo bulunmaktadır. Gerilim düşürücü trafo başlı basına çalıştırılabilir durumdadır. Kati ya da toprak direnci, izole toprak ve petersen bobini olmak üzere farklı topraklama metotlarına olanak vermektedir. Yük modülü her biri 13 adımlı olan manuel ya da SCADA ile kontrol edilebilen üç fazlı yüklere (R, L ve C) sahiptir. Alçak Gerilim Dağıtım modülü giden hatlar ya da bir ya da daha fazla iletim modeli vasıtası ile trafo merkezine bağlanabilen bir bara vasıtası ile temsil edilmektedir. Yük modülü, anahtarlar vasıtası ile bağlanabilen 6 rezistif, kapasitif, indüktif 1 fazlı yük grubu, artış/azalışları anahtar ya da PC(SCADA) ile kontrol edilebilen birer adet 13 adımlı 3 fazlı rezistif, kapasitif ve indüktif yük kümesine sahiptir. Yük modülü 0,25 KW gücünde volanlı ve mekanik frenli 1 adet indüksiyon motora sahiptir.

 

Sistem ile normal (ariza simülasyonu haricindeki) pozisyonda aşağıdaki deneyler yapılabilmektedir:

1. Alan kontrol parametreleri, türbin kontrol doğrultma parametreleri ve start stop rampa(giriş ağzı açma kapama) set etme uygulamaları

2. AC- DC besleme kontrolü, alarm göstergeleri, bildirim ve silme prosedürleri, izolatör ve kesicilerin durum gösterge uygulamalar ve başlama emri uygulamaları.

3. Jeneratörün tüm performans diyagramlarının çalıştırılması

4. Sistem trafosuna ait vektör gruplarının terfi ve trafo merkezi trafolarının yüksüz testlerde ve kısa devre testlerinde çalıştırılması.

5. Fark rölelerinin, koruyucu alanlardaki direnç ya da kırpıcıların neden olduğu arızaların test edilmesi

6. Yük dağıtımının kesin limitlerdeki akimin korunmasının yedek trafolarca sağlanması

7. Dinamik ve sabit koşullar altındaki Jeneratör performansının farklı yükler altında çalıştırılması

8. Aktif ve reaktif güç kontrol uygulamaları

9. Stabilite kontrolü. Akım ve gerilim kontrolörlerinin kazanç ve zaman sabitlerinin optimize edilmesi.

10. Geri besleme sistemleri

11. Gerilim, frekans, faz farkı, zamanlama, senkronlama

12. Kontrolörün dinamik karakteristiklerinin yerine getirilmesi

13. Tüm koruma rölelerinin mümkün olan her bir korumanın birebir testinin yapıldığı 18 kutup terminalli olarak ayrı ayrı ya da yüksüz olarak test edilmesi.

14. Sistem ile ariza pozisyonunda aşağıdaki deneyler yapılabilmektedir.

15. Senkron jeneratörün reaktans ve zaman sabitlerinin transient davranışları için önemi.

16. İzole, yüksek direnç, alçak direnç, ve petersen bobin yöntemleri ile topraklama uygulamalarI

17. Sonsuz bara sistemlerinin bağlanması.

18. Akim problemleri ve kısa devre akımlarının etkisi. Röle seçimi.

19. Sistem ile senkronize olmadığı durumlarda jeneratörün transient davranışları

20. İletim hatlarının farklı uzunlukları ve iletilen farklı güç değerleri altında tek ve üç faz ariza kesinti uygulamaları

21. Jeneratörün yanlış çalıştırılma koşulları altında jeneratör koruma tasarımı

22. Ariza anons sisteminde sinyalleme, gösterge hataları, salınım uygulamaları

23. Bölgesel endüstri bölgeleri ya da küçük yasam alanlarında bölgesel sorunlar

24. Orta büyüklükteki şehirlerde arizalar

25. Ülkenin belli bir bölgesindeki arizalar

26. Aşırı akim ve düşük gerilim rölelerinin motor koruma uygulamalarında çalışması

27. Sistemin çalışma gerilimi 3 faz 380 -415/220-240V,50&60 Hz dir. Sistem talep edilen değerlerde üretilmeye uygun olmalıdır.

28. Türbin/Jeneratör/ Kuvvetlendirici Trafo teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

29. DC Makine 2.0 k W, simüle türbin

30. 4 kutuplu senkron jeneratör, 1.2 k VA, CosØ 0.8

31. Hız /gerilim kontrolü için statik doğrultucu

32. Gerilim/ Var kontrolü için statik doğrultucu

33. Yükseltici trafo 230/400V , 2.0 k VA

34. Jeneratör gerilimi:3X230V

35. Nominal Akim 3.5 A

36. Frekans 50Hz/60Hz

37. Hız:1500 rpm /1800 rpm

38. Senkron reaktansi:97%

39. Transient reaktansi:17%

40. Alt transient reaktansi:8%

41. İletim hattı:

 • Tip Gerilim Kapasite Uzunluk
 • 2 adet HV pi-link 230 KV 110MVA 100 km
 • 1 adet MV pi-link 70 KV 50MVA 50 km
 • 2 adet MV pi-link 35 KV 20MVA 20 km
 • 1 adet Dağıtım OH pi-link 11 KV 5 MVA 5 km
 • 1 adet Dağıtım Kablo pi-link 1 KV 5MVA 5 km

 

42. İletim–Dağıtım hattı modülü değerinde iletim kapasiteli yi simüle edebilecek, değerinde iletim kapasiteli yi simüle edebilecek, değerinde iletim kapasiteli yi simüle edebilecek, değerinde iletim kapasiteli yi simüle edebilecek, değerinde iletim kapasiteli yi simüle edebilecek e sahip olmalıdır.

 

43. Tek fazlı yük grubu :Rezistif :6X200W, Kapasitif :6X200Var, Indüktif:6X200Var

44. 3 Fazlı Yük Kümesi: Rezistif :2X3 Faz 0-900W, Kapasitif : 2X3 Faz 0-900Var, Indüktif: 2X3 Faz 0-900Var

45. Sisteme 1 adet güç sistemleri kontrol modülü de dahil olmalıdır.

46. Modül üzerinde aşağıdaki uygulamaların yapılmasına olanak vermektedir.:

47. Aktif, reaktif ve apparent güç kavramı

48. Güç faktörü ve cosØ kavramı

49. Ölçüm metodları

50. Yol verme akim set değeri(C/K)

51. Erteleme zamanı

52. Verimlilik ve kayıplar

53. Lineer ve dairesel anahtarlama modları

54. PF-Kontrol dizayn ve seması

55. Kontroller in programlanması

56. PF Kontroller ve rezistif/indüktif yükler

57. PF Kontroller ve indüksiyon motor yükleri

58. Kontrol aralık limitleri

Doküman İsmi Tarih İndirme Boyut İndir
Katalog sayfasi 28/08/2010 08:24:03 616 1,65 MB NETES İndir
PST-2200; PST2200; PST 2200; PST/2200
BENZER ÜRÜNLER
Terco HV-9000 - Yüksek Gerilim Laboratuvarı
Terco HV-9000
Yüksek Gerilim Laboratuvarı
Fiyatı:
0.00 TL
TEKLİF İSTE ÜRÜNÜ İNCELE
Terco MV-1420 - İletim Hattı
Terco MV-1420
İletim Hattı
Fiyatı:
0.00 TL
TEKLİF İSTE ÜRÜNÜ İNCELE